برچسب گذاری توسط: پاورپوینت کم خونی فقرآهن)

پاورپوینت کم خونی (فقرآهن) 18 صفحه + pptx

هموگلوبین یک آهن شامل رنگدانه تنفسی از سلولهای قرمز خون است که عملکردش انتقال اکسیژن از ششها به بافتهای بدن می باشددر زنان به طور نرمال 12 تا 16 گرم در هر 100 میلی...