برچسب گذاری توسط: پراکندگی

پراکندگی هیدرودینامیک درتل ماسه اشباع نشده 24 صفحه + doc

گسترش محلول ها نسبت به وضعیت جابه جایی میانگین درطول جریان آب در خاكها درنتیجه پیچش ازطریق كمپلكس منفذ اشباع شده میباشد گسترش باضریب پراكندگی هیدرودینامیك درمعادله پراكندگی همرفتی مشخص میشود فرمت فایل: doc...