برچسب گذاری توسط: پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور OPTIMISM