برچسب گذاری توسط: پرنده بزرگ تیز با منقار برگشته و محکم و دندانه دار

دانلود مقاله پرنده شناسی 62 صفحه + doc

پرنده بزرگ تیز با منقار برگشته و محکم و دندانه دار که انواع گوناگونی دارد و ماده بعضی از انواع آن را برای شکار تربیت می کردند کلمه باز به معنی پرنده معروف( باید...