برچسب گذاری توسط: پست توزیع خصوصی

کارآموزی شبكه های برق 40 صفحه + doc

اینجانب مسعود فرجپور در زمستان 82 موفق به گذرندان دوره كاراموزی شدم و در این دوره موفق شدم تجاربی در امور فنی اخذ كنم در این دوره با كارهای فنی سرو كار داشتم محلی...