برچسب گذاری توسط: پوزولان های مصنوعی

بررسی سازه های بتنی 47 صفحه + doc

سال ها قبل، انسان به این كشف مهم و ارزنده نائل آمد و دریافت كه وقتی مواد سیلیسی بسیار ریز با آهك مخلوط می شود، سیمان های دارای خواص هیدرولیكی تولید می‌نماید یك نوع...