برچسب گذاری توسط: پوسته قاره ای

چهار لایه زمین 21 صفحه + doc

زمین از چهار لایه متفاوت تشكیل شده است بسیاری از زمین شناسان معتقدند كه زمین در مركز خود از مواد سنگینتر و با چگالی بیشتر تشكیل شده است و مواد سبكتر به سمت بالا...