برچسب گذاری توسط: پوسیدگی ریشه بند کفشی

بیماری حشرات در چوب 30 صفحه + doc

معمولا یکی از مهمترین بیماری های درختان در مناطق معتدل جهان است این بیماری در جنگل های بومی ، جنگل های کاشته شده ، باغات میوه ، تاکستان ها و فضای سبز شهری دیده...