برچسب گذاری توسط: پوشاک بین النهرین

بررسی پوشاک بین النهرین 54 صفحه + doc

دراكثر تمدنهای پیش آریایی در خاور نزدیك‌( پیش عبید، عبید، اور)، لباس به عنوان یك پوشش حقیقی به وجود آمده بود، چنانكه نمونه های آن در سومر واكد مشاهده شده است پوشیدن لباس پیش...