برچسب گذاری توسط: پژوهش حریق در ساختمان

پژوهش حریق در ساختمان 45 صفحه + doc

ایمنی از حریق در ساختمان به كمك تحقیق، طراحی و مدیریت می گردد دامنه مطالعاتی آن بسیار وسیع و شامل علوم مختلف و رشته های گوناگون است علاوه بر علوم فنی و تجربی در...