برچسب گذاری توسط: پژوهش مبانی آنتن

مبانی آنتن 98 صفحه + doc

از سال 1877م كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینكه آنتن ها جزئی از یك...