برچسب گذاری توسط: پژوهش پیش بینی هوشمند حملات قلبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی و شبکه های عصبی

تحقیق پیش بینی هوشمند حملات قلبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی و شبکه های عصبی 33 صفحه + docx

کلمات کلیدی داده کاوی، پیش بینی، بیماری قلبی، پیش پردازش، خوشه بندی، Kmeans، شبکه عصبی چند لایه، پس انتشار دانشجویان رشته نرم افزار کامپیوتر در مقطع کاردانی و کارشناسی جهت ارائه تحقیق خود می...