برچسب گذاری توسط: پژو 405 ایران بهترین اتومبیل تولیدی در خاورمیانه

کارآموزی کارخانه ایران خودرو – بانک اطلاعاتی برای سالن رنگ ایران خودرو 54 صفحه + doc

علم و دانش را پایانی نیست وهرکه فکر کند که به مرحله ای رسیده است که نیازی به یادگیری وکسب دانش ندارد سخت دراشتباه است واگر کسی این طور فکر کند راه پشرفت ورسیدن...