برچسب گذاری توسط: پیكاسو و زندگی او

پیكاسو و زندگی او 130 صفحه + doc

پیكاسو نمونه كامل وبارز یك انسان خلاق و نو آور بود او شاید یكی از غیر منتظره ترین وغیر قابل پیش بینی ترین هنرمندان عرصه گیتی بود او با عرضه كبویسم به دنیای نقاشی...