برچسب گذاری توسط: پیمانکاران

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانكاری 134 صفحه + doc

تجربه سالیان دراز مدیران اجرایی كشور حكایت از آن دارد كه در اجرای عملیات عظیم پیمانكاری مهمترین عاملی كه می تواند به انتقال و ارتقاء فن آوری ملی منجر شود ، حمایت از ایجاد...