برچسب گذاری توسط: پیوندهای موسیقی و معماری‌

معماری و موسیقی 31 صفحه + doc

موسیقیدان فضایی كامل به وجود می‌آورد شاید معمار نیز بتواند فضای كاملی را در برداشتی معنوی و انتزاعی و مطلق بوجود آورد و البته باید این امر محقق باشد زیرا به‌هر ساختمانی ما نمی‌توانیم...