برچسب گذاری توسط: پیچیده پارچه و معرفی پدیده برش

رفتار برشی پارچه های تاری پودی 28 صفحه + doc

پارچه های نساجی در هنگام استفاده و کاربردهای عملی ، تحت یکسری تغییرشکلهای پیچیده قرار می گیرند که این تغییر شکلها افت پارچه ( Drape) ، زیر دست پارچه (Handle ) ، چروک شدن...