برچسب گذاری توسط: پیکاسو

پاورپوینت اتو واگنر 16 صفحه + ppt

پیکاسو یک تابلو به هنگام شروع نه فکر شده است نه برنامه ریزی شده در حین کار همانطور که افکار تغییر می کند تابلو نیز دگرگون می شود واین تابلو عصر صنعت و تکنولوژی...