برچسب گذاری توسط: چارت سازمانی مشاغل كارخانه

کارآموزی كنترل كیفیت (M.S.A S.P.C)شركت صنعتی مددرویان 53 صفحه + doc

به منظور جلوگیری از ضایعات، افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی، جلب رضایت خاطر مشتریان داخلی و خارجی و افزایش صادرات، ایجاب می‌كند تا شركتها و كارخانجات كنترل كیفیت را تولید كالا...