برچسب گذاری توسط: چاپ سیكل اسكرین

بررسی چاپ سیكل اسكرین 10 صفحه + doc

در چاپ سیكل اسكرین كوچكترین نوع اثر آن روی ساعتهای مچی و IC ها و قطعات ریزكامپیوتری و الكترونیكی است و بزرگترین اثر آن روی بدنه هواپیما هاو كشتی و بالانهای بزرگ می شود...