برچسب گذاری توسط: کارآموزی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران

کارآموزی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران 27 صفحه + doc

شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران در سال 1352در زمینی به مساحت 5243هكتار واقع در 45كیلومتری قزوین با احداث كشتارگاه ، سردخا نه ،كارخا نه خوراك دام ، بهاربند جهت نگهداری دام و...