برچسب گذاری توسط: کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات دانشگاهی چییست؟

کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات دانشگاهی 22 صفحه + doc

چکیده کتابخانه ها و موسسات آموزشی با مشکل مدیریت کارآمد بار سنگین داده ها که دائما نیز در حال افزایش است روبرو می باشند نرم افزارهای کامپیوتری بکار گرفته شده برای این منظور، غالبا...