برچسب گذاری توسط: گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی

دانلود گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی 73 صفحه + docx

اینجانب … پروژه کارآموزی خود را در ، بانک کشاورزی شعبه … گذرانده ام این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در ، بانک کشاورزی شعبه بالاده به مدت۲۴۰ ساعت کارآموزی...