برچسب گذاری توسط: گویش های زبان فارسی در استان فارس

گویش ها و لهجه ها در فارس 10 صفحه + doc

گویش‌های زبان فارسی در استان فارس گویش‌های زبان فارسی بخشی از میراث ماندگار فارسی به شمار می‌آید كه در مناطق مختلف استان فارس مورد استفاده قرار می‌گیرد و به رغم آنكه در گذر تاریخ...