برچسب گذاری توسط: گیاهشناسی سویا

کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات دانه های روغنی (سویا و ذرت) 28 صفحه + doc

سویا كه آن را به انگلیسی soybean می‌نامند گیاهی است كه اكثرا بخاطر دانه اش در دنیا كشت می‌شود از دانه ی این نبات روغن استخراج می‌گردد كه در تهیه ی روغن نباتی وتغذیه...