برچسب گذاری توسط: یررسی عاشورا و عصر امروز

یررسی عاشورا و عصر امروز 17 صفحه + doc

دیگر بار، محرم فرا رسید و دلهای احرار و آزادگان جهان به سوی حسین بن علی (علیه السلام) متمایل گشت و چشمانشان به واقعه عاشورا دوخته شد؛ واقعه‌ای که 1362 سال از وقوع آن...