برچسب گذاری توسط: یک مسیر کوتاه در آمار

بررسی مقیاس یا اندازه گرفتن 39 صفحه + doc

تایچی اهنو با گفتن «جایی كه در آن استانداردی وجود ندارد هیچ بهبود نمی تواند وجود داشته باشد» وعده می دهد راه دیگر گفتن این است «جایی هیچ چیزی اندازه‌گیری نمی شود، چیزی توسعه...