برچسب گذاری توسط: Blood Urea Nitrogen

نیتروژن اوره خون 6 صفحه + doc

مقادیر طبیعی بالغین 1020 mgdL کودکان و اطفال زیر یکسال 518 mgdL نوزادان 312 mgdL بند ناف 2140 mgdL افراد مسن ممکن است کمی بیشتر از بالغین باشد فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 6...