برچسب گذاری توسط: Cuminum cyminum L

دانلود مقاله اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز 15 صفحه + doc

زیره سبز از خانواده چتریان و جنس سیمینوم یکی از مهمترین گیاهان داروئی می با شد که در ایران از سطح زیر کشت مناسبی برخوردار است با تقاضای روزافزون برای داروها و مواد بهداشتی...