برچسب گذاری توسط: EB3

بررسی سیستم ترمز سالنهای مسافری – از نظر سوپاپهای سه قلو، سوپاپهای اضافی، EB3، تبدیل فشار، MTZ-SH2 (ضد لغزش) 38 صفحه + doc

ترمز یكی از وسائل مهم و حیاتی در وسائط نقلیه ریلی می باشد همانطوریكه برای بحركت درآوردن یك قطار یا هر وسیلة نقلیة ریلی دیگر نیاز به نیروی زیادی می باشد این نیرو در...