برچسب گذاری توسط: ECT

تعیین فراوانی موارد استفاده از ECT در بیماران بستری در بیمارستان 125 صفحه + doc

درمانهای عضوی یا زیست شناختی عمده در روان پزشكی شامل، دارو درمانی،ECT، نور درمانی،‌ محرومیت از خواب، جراحی روانی است با این كه هنوز دانش سایكوفارماكوتراپی به خصوص در دهه گذشته گسترش چشمگیری داشته...