برچسب گذاری توسط: FGM

مواد تابعی 21 صفحه + doc

این تحقیق درباره Functionally Graded Material یا مواد تابعی است در ابتدا مقدمه ای درباره این مواد و چگونگی ساختار آن ها ذکر شده است سپس به کاربرد های مختلف این مواد در صنعت...