برچسب گذاری توسط: Hybrid Soft Computing Systems

دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی Hybrid Soft Computing Systems سیستمهای هیبریدی 51 صفحه + doc

Soft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشدبعد از یک نگاه اجمالی به اجزای Soft Computing ،برخی از مهمترین ترکیبات آنرا مورد بررسی...