پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی 63 صفحه + doc

پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی در 63 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 63

حجم فایل: 779 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی در 63 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اوّل………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

كلّیات و سوابق………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-1- معرفی اجمالی پروژه…………………………………………………………………………………………………………… 5
2-1- معرفی محصول……………………………………………………………………………………………………………………. 6
3-1- سوابق تولید…………………………………………………………………………………………………………………………. 8
4-1- كاربرد محصول…………………………………………………………………………………………………………………….. 9
5-1- مصرف كنندگان………………………………………………………………………………………………………………….. 9
6-1- بررسی نیاز جامعه……………………………………………………………………………………………………………….. 10
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

طراحی تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-2- فرآیند تولید………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-2- نمودار فرآیند تولید…………………………………………………………………………………………………………….. 24
3-2- مواد اولیه و منابع تهیه آن…………………………………………………………………………………………………. 25
4-2- ابزار و ماشین آلات مورد نیاز و منابع تأمین…………………………………………………………………….. 28
5-2- برنامه زمان بندی اجرای طرح……………………………………………………………………………………………. 30
8-2- جایابی و محل اجرای طرح………………………………………………………………………………………………… 34
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
1-3- نیروی انسانی مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………………………… 38
2-3- شرح وظایف پرسنل……………………………………………………………………………………………………………. 39

3-3- حقوق و دستمزد(شرح و وظایف)………………………………………………………………………………………. 42
4-3- سازماندهی نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………… 43

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

زمین و ساختمان های مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………… 46
1-4- زمین مورد نیاز طرح…………………………………………………………………………………………………………… 47
2-4- ساختمان های اداری، رفاهی و خدماتی…………………………………………………………………………… 47
3-4- ساختمان واحد تولید………………………………………………………………………………………………………….. 48
4-4- هزینه های ساختمان سازی………………………………………………………………………………………………. 49
5-4- هزینه های محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………… 50
6-4- پلان طرح…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

انرژی و تأسیسات ………………………………………………………………………………………………………………………… 52
1-5- تاسیسات حرارتی………………………………………………………………………………………………………………… 53
2-5- تاسیسات برودت(سرمایش)………………………………………………………………………………………………… 53
3-5- برق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
4-5-آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
5-5- سوخت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 59
فصل ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

محاسبات مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………… 63
1-6- برآورد سرمایه ثابت طرح……………………………………………………………………………………………………. 64
2-6- برآورد سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………. 66
3-6- نحوه سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………… 67
4-6- هزینه تولید سالیانه طرح……………………………………………………………………………………………………. 67
1-4-6- محاسبه هزینه حقوق و دستمزد………………………………………………………………………………….. 68
2-4-6-محاسبه هزینه انرژی………………………………………………………………………………………………………. 68

3-4-6- هزینه استهلاك……………………………………………………………………………………………………………… 69
5-6- هزینه های ثابت و متغییر تولید………………………………………………………………………………………… 70
6-6- محاسبه نفطه سربسر تولید ………………………………………………………………………………………………. 71
7-6- محاسبه ی قیمت تمام شده ی محصول………………………………………………………………………….. 72
8-6- محاسبه ی قیمت فروش محصول……………………………………………………………………………………… 72
9-6-ارزش افزوده ناخالص طرح …………………………………………………………………………………………………. 72
10-6-ارزش افزوده خالص طرح………………………………………………………………………………………………….. 73
11-6- محاسبه ی دوره برگشت سرمایه…………………………………………………………………………………….. 73
12-6- توجیه اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………….. 73
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

فهرست جداول نقشه ها نمودارها

عنوان صفحه

جدول شماره (1-1) استاندارد تولید…………………………………………………………………………………………….
نمودار شماره ( 1-1) نمودار فرآیند تولید……………………………………………………………………………………

نمودار (1-2) نمودار فرآیند تولید…………………………………………………………………………………………………
جدول (1-2) برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد ……………………………………………….

جدول (2-2) فهرست ماشین آلات و تجهیزات خط تولید………………………………………………………..
جدول (3-2) برآورد زمان بندی اجرای پروژه……………………………………………………………………………..
جدول (5-2) برآورد ظرفیت تولید……………………………………………………………………………………………….
شكل (2-2) نقشة پلان سالن تولید…………………………………………………………………………………………….
جدول (6-2) جایابی و محل اجرای طرح…………………………………………………………………………………….
جدول (1-3) برآورد نیروی انسانی تولید……………………………………………………………………………………..
جدول (3-3) هزینه خدمات نیروی انسانی………………………………………………………………………………….
نمودار (1-3) چارت سازمان دهی طرح……………………………………………………………………………………….
جدول (1-4) محاسبة مساحت مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………
جدول (2-4) محاسبه ی مساحت سطح زیر بنای ساختمان اداری…………………………………………..

جدول (3-4) برآورد مساحت سالن تولید/ كارگاه و…………………………………………………………………
جدول (4-4) برآورد مساحت انبار مواد اولیه……………………………………………………………………………….
جدول (5-4) برآورد مساحت انبار محصول………………………………………………………………………………….
جدول (6-4) محاسبة مساحت سلف سرویس و نماز خانه…………………………………………………………
جدول (7-4) برآورد هزینه های محوطه سازی…………………………………………………………………………..
جدول (8-4) برآورد هزینه های محوطه سازی…………………………………………………………………………..
شكل نقشه پلان طرح……………………………………………………………………………………………………………………..
جدول (1-5) برآورد برق مصرفی واحد………………………………………………………………………………………..
جدول (2-5) برآورد آب روزانه واحد……………………………………………………………………………………………
جدول (3-5) سوخت مورد نیاز واحد…………………………………………………………………………………………..
جدول (4-5) تأسیسات حرارتی……………………………………………………………………………………………………
جدول (5-5) تأسیسات برودتی…………………………………………………………………………………………………….
جدول (6-5) برآورد هزینه های ارتباطات……………………………………………………………………………………

جدول (7-5) برآورد هزینه های تهویه و اطفاء حریق…………………………………………………………………
جدول (1-6) برآورد سرمایه گذاری كل ……………………………………………………………………………………..
جدول (2-6) برآورد سرمایه ثابت…………………………………………………………………………………………………
جدول (3-6) برآورد هزینه های سرمایه ای……………………………………………………………………………….
جدول (4-6) برآورد هزینه های قبل بهره برداری………………………………………………………………………
جدول (5-6) برآورد سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………..
جدول (6-6) برآورد هزینه های سالیانة طرح……………………………………………………………………………..
جدول (7-6) برآورد هزینه های ثابت…………………………………………………………………………………………..
جدول (8-6) برآورد هزینه های متغیر………………………………………………………………………………………..
جدول (9-6) شاخص های مالی و اقتصادی طرح……………………………………………………………………….

چکیده :

آگاهی از نوع كالا و خصوصیات كلی و كاربرد آن ما را به شناخت و جایگاه این صنعت راهنمایی می كنند. به منظور شناخت انواع مختلف شلنگها و كاربرد های آن لازم است ویژگیها و مشخصات فنی آن ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد كه در این راستا شناسایی استانداردهای طی و جهانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. تعیین جایگاه محصولات مذكور در این سایه انواع شلنگهای موجود (كالای رقیب) نیز می تواند در زمینه تحقق هر طرحی اهمیت داشته باشد كه لازم است در بررسیهای اولیه مربوط به آن مورد توجه قرار گیرد.

انجام مطالعات بازار و بررسی ماهیت محصول از جهت مصارف داخلی و پتانسیل صادراتی نیز می تواند در راهگشای مطمئنی برای انجام مطالعات دقیقتر و در نهایت احداث چنین واحدهای باشد كه به دلیل مستقل بودن طرح از زمان و مكان تنها ملاحظات كلی مربوط به آن ها مدنظر خواهد بود .

مقدمه:

از دوران گذشته برای انتقال مایعات، گازها و حتی در برخی موارد، جامدات پودری، از لوله استفاده می شده است. لوله ها عمدتاً برای انتقال مایعات مصرف می شود و انواع گوناگون دارند. لوله هایی از جنس مواد طبیعی فقط در دوران محدود و كوتاهی از زمان به كار می افتد و امروزه شلنگ و لوله در انوع مختلف و متنوع از تركیبات مصنوعی خصوصاً لاستیك و پلاستیك ساخته می شوند. می توان گفت اكنون لاستیك و پلاستیك جایگاه خود را در صنعت انتقال سیالات همچون دیگر صنایع یافته اند به طوریكه امروزه حدود 80% مصرف جهانی لوله های پلاستیكی را لوله های پی وی سی (نرم سخت) تشكیل می دهند.

فصل اول : كلیات و سوابق
1ـ1 مصرفی اجمال پروژه
2ـ1 معرفی محصول
3ـ1 سوابق تولید
4ـ1 كاربرد محصول
5ـ1 مصرف كنندگان
6ـ1 بررسی نیازهای جامعه

1ـ1 معرفی اجمالی پروژه :

شلنگهای پی وی سی در اصطلاح به لوله های نرمی گفته می شود كه بخش اصلی مواد سازنده آن ها را پی وی سی تشكیل می دهد و از نظر علمی دسته ای از خانواده و سیع ترمو پلاستها می باشد. با پیشرفت صنعت و نیاز روز افزون به كار برد مواد پلیمری امروزه شلنگهای پی وی سی كاربرد گسترده ای در صنعت ، آبیاری، گازرسانی و حتی زندگی روزمره انسان پیدا كرده است شلنگهای پی وی سی علاوه بر داشتن خواص مكانیكی،‌ فیزیكی و شیمیایی بسیار خوب به دلیل قیمت پایین تر نسبت به سایر شلنگها توان رقابت مطلوبی برای در دست گرفتن بازار مربوط دارا می باشد فرآیند تولید شلنگ پی وی سی شامل اكستروژن پی وی سی نرم ، خنك كردن،‌ نخ پیچی، اكسترون مجدد، خنك كردن و پیچیدن شلنگ می باشد. به دلیل اهمیت كیفیت محصول فرآیند تولید شلنگ تمام اتوماتیك می باشد.

اصول انتخاب ظرفیت برای واحدهای تولید شلنگ پی وی سی شرایط و ویژگیهای بازار و واحدهای مشابه داخلی، سهم قابل كسب بازار، ویژگیهای فنی و تكنولوژی یكی ،‌ محدوده متداول و مطمئن باثمثك به روشهای آماری و حداقل ظرفیت اقتصادی است.

2ـ1 معرفی محصول:

1ـ2ـ1 ویژگیهای مشخصات فنی شلنگ پی وی سی:

شلنگ اصولاً به لوله چند لایه ای گفته می شود كه حاوی یك لایه (در برخی موارد چند لایه) تقویت كننده می باشد و عموماً‌ از جنس پی وی سی نرم ساخته می شوند، پلی ونییل كلولید نرم تهی شده از آمیزه ای است كه حاوی درصد زیادی روان كننده می باشد و محصول از این آمیزه انعطاف پذیری بالایی دارد.

مشخصه شلنگ قطر اسمی آن هاست كه ممكن است معادل با قطر حقیقی و یا توان با درصد كمی خطا باشد.

از دیگر مشخصاتی كه برای هر شلنگ تولید نشده باید ذكر شود و حداكثر فشاری كه تحمل می نماید.

2ـ2ـ1 تعریف شلنگ:

در صنعت تعریف پذیرفته شده عمومی از یك شلنگ پلاستیك این است كه شامل 3 بخش اصلی است:

الف) یك تیوپ

ب) ماده تقویت كننده یا نخ پیچیده شده

ج) یك پوششی برای محافظت خارجی

واژه شلنگ مجموعه تركیبی كه شكل دهی نشده است. محدود گسترده ای از پلیمر ها برای بخش داخلی شلنگ وجود دارند و پلیمرهای جدیدی نیز به این رده وارد می شود نوع پلیمری مصرفی بستگی به كاربرد و خصوصیات مورد نیاز دارد.

نوع تقویت كننده استفاده شده برای نخ تابع شرایط سرویس نهایی شكل ظاهری شلنگ می باشد و ممكن است در شكل نخ یا تار پود بافته شده بوسیله بافندگی،‌نخ پیچی، مارپیچی، یا پیچش پارچه بافته شده با برش مستقیم و یك طرفه بكار برده نشود . گاهی بیش از یك لایه تقویت كننده استفاده می شود ، و ماده ضعیف تری مانند پنبه یا كتان مورد مصرف قرار می گیرد.

3ـ2ـ1 استاندارد محصولات:

در زمینه تولید هر كالائی بكارگیری استانداردهای ملی و بین المللی امری ضروری می باشد. پیروی از استاندارد سبب بهبود در كیفیت بالا و افزایش توانائی واحد تولیدی تا حد رقابت با كالاهای داخلی در نهایت كالاهای خارجی می گردد. در ارتباط با شلنگ نیز ضرورت رجوع به استاندارد محسوس است. فهرست استانداردها ی طی تمرین شده با شلنگ در جدول (1ـ1) آورده شده است.

3ـ1 سوابق تولید:

لوله ها و اتصالات پی وی سی محصولات هستند كه به هنگام ایجاد بناهای مسكونی، شبكه های فاضلاب ، سیم كشی ساختمان و یا آبرسانی به محل كشت مورد مصرف قرار می گیرند. كانون های مصرف آن اختصاص به نقطه ای خاص از كشور نداشته و عمدتاً متناسب با تراكم مواد مصرف و میزان تقاضا می باشد. این عوامل خود ناشی از جمعیت و ساختار آن در مناطق مختلف كشور می باشد.

در حال حاضر با توجه به اطلاعات موجود در بانك اطلاعات صنعتی وزارت صنایع،‌ 41 واحد تولیدی در زمینه لوله و اتصالات پی وی سی مشغول به كار می باشند. بزرگترین این واحد ها كارخانه پی وی سی ایران با ظرفیت 000/11 تن در سال واقع در سمنان است . ظرفیت كل این واحد ها حدود 500/139 تن در سال می باشد. از سوی دیگر تا كنون 14 واحد كه موافقت اصولی دریافت نموده اند در شرف تأسیس هستند و ظرفیت كل این واحد ها در صورت كار با ظرفیت اسمی خود به 000/26 تن در سال خواهید رسید.

محصولات ساخته شده از پی وی سی سخت به صورت لوله های مستقیم بر اساس تعرفه گمركی شماره 02/36 ن 2 وارد كشور می شوند، مقدار واردات این محصولات با توجه به آمارهای مندرج در كتب بازرگانی خارجی،‌ قریب به 1280 تن در سالهای بین 1357 الی 1366 بوده است.

4ـ1 كاربرد محصول:

از دوران گذشته برای انتقال مایعات، گازها و حتی در برخی موارد جامدات پودری از شلنگ استفاده می شود شلنگهای عمدتاً برای انتقال مایعات مصرف می شوند و انواع گوناگون دارند. امروزه شلنگ لوله در انواع مختلف و متنوع از تركیبات مصنوعی خصوصاً‌ لاستیك و پلاستیك ساخته می شوند.

5ـ1 مصرف كنندگان:

كاربرد محصول:

سفارش دهندگان عمدتاً شركت ها و مغازه های فروش محصولات پی وی سی می باشند كه فروش آنها مختص شلنگ ، لوله ، اتصالات پلیمری می باشد.

6ـ1 بررسی نیازهای جامعه :

به دلیل نیاز شدید بازار داخلی به لوله و اتصالات پی وی سی و نیز پائین بدون استانداردها تولید این محصولات در كشور،‌ صادرات مشخص از این كالا در كتب بازرگانی خارجی ذكر نگردیده،‌ اما با نهایت به امكان تولید ماده اولیه آن در داخل كشور بهبود ارتقاء كیفیت محصولات تولیدی و شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری می توان بالقوه به صادرات ده درصد از تولیدات لوله و اتصالات پی وی سی كشور در طی برنامه پنج ساله دوم امیدوار بود.

از دوران گذشته برای انتقال مایعات، گازها و حتی در برخی موارد جامدات پودری از شلنگ استفاده می شود شلنگهای عمدتاً برای انتقال مایعات مصرف می شوند و انواع گوناگون دارند. امروزه شلنگ لوله در انواع مختلف و متنوع از تركیبات مصنوعی خصوصاً‌ لاستیك و پلاستیك ساخته منظریه اینكه خانه سازی و شهرسازی بزرگترین كانون مصرف لوله و اتصالات پی وی سی محسوب می شوند،‌ می توان مصرف این محصولات را به روند رشد ساختمان سازی و شهر نشینی مربوط ساخت. اطلاعات مندرج در سالنامه آماری كشور 1367 نشان میدهد كه ساختمانهای شهری و روستایی به طور متوسط سالانه 9 درصد افزایش پیدا می كنند و تقریباً‌ 70 درصد از این ساختمانها برای شبكه فاضلاب خود از لوله های پی وی سی استفاده می كنند.ی شوند.

كانون مصرف فعال دیگری كه روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود آبیاری زمینهای كشاورزی می باشد. نظریه اهمیت جلوگیری از به هدر رفتن آبهای كشاورزی و توزیع مناسب آن،‌ به علت مناسب بودن این لوله ها،‌ بازار گسترده و رو به رشدی در این مورد پیش بینی می شود.

4ـ1 كاربرد محصول:

از دوران گذشته برای انتقال مایعات، گازها و حتی در برخی موارد جامدات پودری از شلنگ استفاده می شود شلنگهای عمدتاً برای انتقال مایعات مصرف می شوند و انواع گوناگون دارند. امروزه شلنگ لوله در انواع مختلف و متنوع از تركیبات مصنوعی خصوصاً‌ لاستیك و پلاستیك ساخته می شوند.

12ـ6 توجیه اقتصادی طرح:

به علت اینكه مناطق زیادی از كشور در طرح گازرسانی هستند و در این موارد می توان به علت قیمت خوب و قابلیت بالا از شلنگهای پی وی سی استفاده می شود و دیگر موارد همانند آبرسانی،‌ مصارف خانگی،‌ مصارف اشتغال مایعات از طریق این شلنگها این امكان را ایجاد می نماید كه این كارخانه یا كارآفرینی و كیفیت محصول نهایی می تواند ؟؟ این نیازها و استفاده بهینه از سود در نهایت یا دیگر رقبا داشته باشد .

از لحاظ اقتصادی و سود طرح:

1ـ بر اساس دوره برگشت سرمایه كه بهترین روش محاسبه اقتصادی طرح می باشد سرمایه پروژه طی مدت 8 ماه برگشت می شود.

2ـ یا بزرگتر بودن محدود بود پروژه نسبت به سود بانكی سرمایه این پروژه، خود عاملی بر اقتصادی بودن طرح می باشد.

611/051/445 = 20% + 055/258/225/2= سود بانكی

244/060/250/3= سود خالص طرح

611/051/445 < 244/060/250/3

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پروژه کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پژوهش کارافرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی;طرح توجیهی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی;کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی;دانلود پروژه بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی;دانلود کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی;طرح توجیه فنی بررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی;توجیه اقتصادی بررسی و تهیه طرح

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *