کارآموزی شرکت گازرسانی طلوع 40 صفحه + doc

شرکت گازرسانی طلوع، در سال 1370 با ثبت شرکت، رسماً فعالیت خود را در منطقه ای از قوچان آغاز کرد و با جذب پرسنل و تهیه ی امکانات لازم، در این حرفه اقدام به کار کرد اصول و مراحل گازرسانی به یک واحد ساختمانی که توسط شرکت انجام می شود، به شرح زیر می باشد 1 تهیه ی نقشه ی ساختمان 2 مشخص کردن کوتاه ترین مسیر عبور لوله 3 مشخص کردن طول آخرین مصرف ک

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 175 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 5

فصل اول

طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح 6

طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها 6

مشخصات مواد و مصالح مصرفی 16

جداول مشخصات لوله و اتصالات فولادی 20

فصل دوم

اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی 23

لوله کشی 23

لوله کشی روکار 24

لوله کشی توکار 26

عایق کاری لوله ها 28

جوشکاری 29

جوش لب به لب 29

عنوان صفحه

جوش ماهیچه ای 30

آماده سازی برای جوشکاری 30

کنترل کیفیت جوش 31

معایب ظاهری جوش 31

فصل سوم

آزمایش ، بازرسی ،تحویل و تزریق گاز در سیستم لوله کشی گاز 37

اصول مهم در کنترل کیفیت سیستم های لوله کشی گاز 37

آزمایش نشت لوله 39

بستن مجاری خروجی گاز 39

بررسی نشت گاز در سیستم لوله کشی بعد از باز کردن جریان گاز 40

بررسی نشت گاز با استفاده از کنتور 40

اقدمات لازم در صورت وجود نشت گاز 40

مقدمه:

شرکت گازرسانی طلوع، در سال 1370 با ثبت شرکت، رسماً فعالیت خود را در منطقه ای از قوچان آغاز کرد و با جذب پرسنل و تهیه ی امکانات لازم، در این حرفه اقدام به کار کرد. اصول و مراحل گازرسانی به یک واحد ساختمانی که توسط شرکت انجام می شود، به شرح زیر می باشد:

1. تهیه ی نقشه ی ساختمان.

2. مشخص کردن کوتاه ترین مسیر عبور لوله.

3. مشخص کردن طول آخرین مصرف کننده تا سر علمک.

4. سایزبندی لوله ها.

5. شروع جوشکاری.

6. تست با فشار psi10.

7. مراحل بازرسی و تأیید توسط سازمان نظام مهندسی.

فصل اول

طراحی سیستم لوله کشی گاز و انتخاب مصالح

طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها

1- مراحل طراحی شبکه ی لوله کشی گاز

در طراحی شبکه ی لوله کشی گاز باید اطلاعات و مدارک زیر تهیه شود .

الف) نقشه ی لوله کشی گاز در پلان محوطه و طبقاتی که در آن ها لوله ی گاز کشیده خواهد شد ، ( اعم از زیرزمین ، هم کف یا طبقات بالاتر ) به اضافه ی محل قرار گیری دودکش ها با ذکر مشخصات آن ( ارتفاع ، قطر ، جنس و نوع ) ؛

ب) نقشه ی ایزومتریک با ذکر طول و قطر لوله ها بر روی آن ؛

پ) زیر بنا یا فضای مفید ساختمان به متر مربع و مقدار مصرف گاز هر یک از وسایل گازسوزی که به این سیستم لوله کشی متصل می شود و یا در آینده متصل خواهد شد بر حسب متر مکعب گاز یا کیلوکلری در ساعت ؛

ت) کروکی محل ملک مورد تقاضا ، که باید در زیر برگ تفاضا با ذکر نشانی های لازم ترسیم شود ؛

ث) فهرست اجناس مصرفی با ذکر استانداردهای مربوطه و مقدار آن در جدولی که نمونه ی آن داده شده است ( پیوست پنج- فهرست اجناس مصرفی ) که باید در سمت راست قسمت پایین نقشه آورده شود .

ج) مقیاس نقشه ها نباید از 100 : 1 کوچکتر باشد .

2- محل ورود انشعاب گاز به ملک مصرف کننده

الف) محل ورود انشعاب گاز حتی الامکان باید در نزدیک ترین نقطه ی محدوده ی ملک به شبکه ی لوله کشی گاز شهری قرار گیرد .

ب) محل ورود انشعاب نباید در جایی قرار گیرد که احتمال صدمه دیدن داشته باشد و یا به طور کلی در محل نا امنی قرار گیرد .

3- پیش بینی محل نصب تنظیم کننده ی فشار گاز و کنتور

الف) تنظیم کننده ی فشار گاز باید در فضای باز نصب شود .

ب) ابتدای لوله کشی داخلی ملک که با هماهنگی شرکت گاز ناحیه تعیین می گردد ، باید نزدیک به مکانی باشد که در آینده تنظیم کننده ی فشار و کنتور نصب خواهد شد . چنان چه علمک گاز قبلاً نصب شده باشد ، به شرح زیر است :

1- برآورد مصرف گاز تا 25 متر مکعب در ساعت : فاصله ی ابتدای لوله کشی از انتهای شیر قبل از رگولاتور ( که روی انشعاب نصب شده ) L مساوی 50 سانتی متر طبق شکل 1 .

2- برآورد مصرف گازبیش از 25 تا160متر مکعب در ساعت : فاصله ی ابتدای لوله کشی از انتهای شیر قبل از رگولاتور ( که روی انشعاب نصب شده ) L مساوی 60 سانتی متر طبق شکل 1 .

4- نصب کنتور

الف) کنتور باید در داخل محدوده ی ملک مسترک ، حتی الامکان بلافاصله پس از تنظیم کننده ی فشار قرار گیرد .در صورتی که مکان مناسبی در نزدیکی تنظیم کننده ی فشار وجود نداشته باشد باید کنتور را در جایی نصب کرد که در معرض جریان هوا باشد . در صورتی که کنتور در داخل محفظه ی مخصوص ، که در دیوار تعبیه گردیده است ، نصب شود ، در این محفظه که معمولاً بسته است باید به وسیله ی هواکش به فضای آزاد راه داده شود ؛

ب) کنتور نباید در محل هایی که امکان بروز و تشدید آتش سوزی دارد ، تصب گردد ؛

پ) کنتور باید در مکان و وضعیتی نصب گردد که به راحتی قابل خواندن و دسترسی برای تعمیر و سرویس باشد . ارتفاع محل نصب کنتور بر روی دیوار تا کف زمین باید حدود 5/1 متر باشد . ضمناً باید کنتور طوری نصب شود که در معرض صدمات فیزیکی قرار نداشته باشد ؛

ت) در زمان اجرای سیستم لوله کشی گاز باید در محلی که برای نصب کنتور در نظر گرفته شده است ، یک مهره و ماسوره یا فلنج روی سیستم لوله کشی نصب شود تا در زمان نصب کنتور در این محل ، مشکلی از نظر لوله کشی پیش نیاید ؛ طبق شکل (3 )

ث) فاصله ی کنتور از منابع تولید اشتغال از قبیل کوره ، آبگرمکن باید حد اقل یک متر باشد ؛

ج) فاصله ی کنتور از سیم های برق که روی کار نصب شده اند باید حداقل 10 سانتی متر و از کنتور برق 50 سانتی متر باشد .

5- شیرها ومحل نصب آن ها

الف) شیرهایی که در لوله کشی گاز به کار می روند باید از نوع برنجی ربع گرد توپکی باشد ؛

ب) شیر اصلی مصرف در لوله کشی گاز ساختمان باید بلافاصله بعد از کنتور نصب شود ؛

پ) شیر واحد مسکونی در ساختمان های دارای بیش از یک واحد مسکونی باید بر روی لوله ی انشعاب هر واحد که از لوله های بالا رونده یا انشعاب دهنده ی اصلی منشعب می گردد ، در محل مناسبی که در معرض صدمات فیزیکی نباشد ولی قابل دسترسی برای ساکنین آن ساختمان وهر چه نزدیک تر به لوله ی اصلی باشد یک شیر برای قطع سریع و کامل جریان گاز نصب شود .

ت) قطر شیرهای فرعی باید با قطر لوله ی تغذیه ی گاز هر آپارتمان که وارد آن آپارتمان می شود یکسان باشد ؛

ث) اگر ملکی دارای چند ساختمان مجزا باشد ، هر ساختمان به غیر از شیر قطع کننده ی اصلی باید یک شیر مستقل قطع کننده داشته باشد ؛

ج) برای دستگاه های گازسوزی که ما بین قفسه بندی قرار می گیرند ، شیر انشعاب باید طوری نصب شود که بالاتر از ارتفاع قفسه ها باشد و مستقیماً در بالا یا پشت دستگاه گازسوز قرار نگیرد ؛

چ) در مورد سایر دستگاه های گاز سوز که به طور مستقل نصب می شوند از قبیل بخاری ، آب گرم کن و هم چنین در مواردی که اجاق گاز در خارج از قفسه بندی قرار می گیرد، شیر انشعاب باید در محلی غیر از پشت اجاق دستگاه گازسوز که به راحتی قابل دسترسی باشد ، نصب شود ؛

ح) فواصل نصب شیر مصرف کننده از زمین و از دستگاه های گاز سوز باید مطابق با جدول ( 17 – 3-1 ) باشد ؛

خ) حداقل فاصله ی شیر چراغ روشنایی از سقف 80 سانتی متر واز کف 170 سانتی متر در نظر گرفته شود ؛

د) محور لوله ی شیر اجاق گاز باید موازی دیوار و در امتداد دستگاه گاز سوز باشد ؛

ذ) در صورتی که لوله ی انشعاب مشعل از کف موتورخانه عبور نماید ، ارتفاع آن از کف باید حداقل 5 سانتیمتر باشد ؛

ر) شیرهای مصرف کننده نباید داخل کابینت و یا محفظه ی دربسته قرار گیرد ؛

ز) کلیه ی شیرهای مصرف باید در موقع بازرسی سیستم لوله کشی نصب شده باشند ؛

ژ) در محل هایی که شیر گاز در مجاورت کلید وپریز برق قرار می گیرد ، شیر گاز باید در ارتفاع حداقل 10 سانتی متر بالاتر نصب شود .

6- نقاط مصرف ( سرهای انتهایی )

بر روی تمام سرهای انتهایی لوله ها باید پس از اجرای لوله کشی ، یک شیر نصب گردد و دهانه ی خروجی این شیرها با درپوش های دنده ای طوری مسدود شوند که با باز کردن شیر ، گاز نتواند از آن ها نشت کند و تا وقتی که دستگاه های گازسوز به آن ها متصل نشده است ، مسدود بمانند .

7- محل سرهای انتهایی لوله کشی

الف) سرهای انتهایی در لوله کشی روکار باید در محل خود توسط بست های فلزی به دیوار محکم گردد .

ب) سرهای انتهایی نباید در پشت درها واقع شود .

8- انتخاب قطر لوله ی گاز و عوامل وابسته به آن

قطر لوله ها ی گاز باید به اندازه ای باشد که بتواند گاز کافی را برای حداکثر مصرف دستگاه یا دستگاه های گازسوز مربوطه تأمین نماید . بدون این که بین کنتور و وسایل گازسوز افت فشاری بیش از 7/12 میلی متر ستون آب به وجود آید .

9- اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ی قطر لوله ی گاز

الف) حداکثر افت فشار مجاز بین کنتور و دستگاه های گازسوز ( 7/12 میلی متر ستون آب ) ؛

ب) حداکثر مقدار گاز مصرفی مورد نظر در طرح ؛

پ) نسبت حداکثر مصرف احتمالی به مجموع ظرفیت دستگاه های نصب شده ( ضریب هم زمانی مصرف ) .

تذکر : ضریب هم زمانی با توجه به میزان مصرف ، تعداد وسایل گازسوز و سایر شرایط توسط طراح و یا مشاور تعیین می گردد و مقدار آن بین 7/0 تا 1 در نظر گرفته شود .

ت) طول لوله کشی ؛

ث) چگالی گاز ؛

10- حداکثر قطر اسمی مجاز

حداکثر قطر اسمی مجاز لوله کشی گاز مصرفی با فشار 178 میلی متر ستون آب ، 100 میلی متر ( 4 اینچ ) می باشد .

11- مقدار برآورد مصرف گاز

مقدار مصرف گاز برای هر طرح ، برابر مصرف کلیه ی دستگاه های گازسوز استاندارد از مشخصات فنی ان ها استفاده شود .

در صورتی که دستگاه گازسوز استاندارد فاقد مشخصات فنی باشد ، می توان از جداول ( 4 و 5 ) استفاده کرد .

12- تعیین طول لوله

طول لوله باید از نقطه ی خروجی تنظیم کننده ی فشار تا دورترین نقطه ی مصرف گاز در ساختمان اندازه گیری شود .

13- تعیین قطر لوله گاز :

الف ) برای تعیین قطر لوله ی گاز از جدول ( 2 ) استفاده گردد . همان طور که در بند ( 11 ) ذکر گردید ، مقدار تقریبی مصرف گاز بعضی از دستگاه های گازسوز در جدول (4 ) داده شده است تا در صورتی که مصرف یک یا چند دستگاه از وسایل گازسوز در پلاک نصب شده روی آن ها مشخص نباشد ، مقدار تقریبی مصرف آن دستگاه از این جدول انتخاب شود .

در جدول (2 ) مقدار جریان گاز با چگالی 65/0 و حداکثر افت فشار 7/12 میلی متر ستون آب بر حسب متر مکعب گاز در ساعت برای لوله های مختلف فولادی داده شده است . در موقع استفاده از این جدول اگر تعداد شیر و زانو و سایر اتصالات لوله کشی به میزان معمولی به کار رفته باشد ، نیازی به در نظر گرفتن ضریب کاهش نیست .

ب ) چنان چه چگالی گاز مورد استفاده از 65/0 تغییر نماید باید از ضرایب تصحیح در جدول (3 ) استفاده شود .

پ ) تعیین ردیف مربوط به طول در جدول (2 )

در جدول (2 ) ردیف مربوط به طول تعیین شده در بند 12 را که طول دورترین نقطه ی مصرف از محل نقطه خروجی رگولاتور می باشد ، باید انتخاب نمود ( در صورتی که این طول دقیقاً در جدول ذکر نشده باشد ، طول بزرگ تر بعدی باید در نظر گرفته شود ) باید توجه داشت که برای تعیین اندازه ی قطر لوله ی قسمت های مختلف این سیستم فقط باید طول فوق را مبنای محاسبه قرار داد ، لذا باید همین سطر انتخاب شده در جدول را برای تعیین قطر قسمت های مختلف دیگر لوله کشی نیز به کار برد .

14- توسعه سیستم لوله کشی گاز موجود خانگی

اضافه نمودن هر گونه انشعاب جدید به سیستم لوله کشی گاز موجود باید با اطلاع و اجازه قبلی شرکت گاز ناحیه و براساس این مقررات انجام گیرد .

جدول 1 فاصله ی نصب شیر مصرف کننده ی دستگاه گازسوز

دستگاه گازسوز

فاصله ی شیر از کف زمین ( سانتی متر )

فاصله شیر از دستگاه گازسوز سانتی متر

آب گرم کن دیواری

120 الی 150

ـ

آب گرم کن زمینی

30 الی 40

30 ( از بدنۀ آبگرم کن )

اجاق گاز

90 الی 110

10 الی 30 ( از بدنه )

بخاری

30 الی 40

حداقل 20 ( از بدنه )

دیگ های حرارتی

30 الی 60

50 الی 70 ( از مشعل )

روشنایی

حداقل 170

ـ

شومینه

30 الی 40

80 الی 120 ( از دودکش )

30 ( از دیوار شومینه )

جدول 2 حداکثر ظرفیت لوله های فولادی به مترمکعب در ساعت برای گاز طبیعی با فشار 178 میلی متر ستون آب وافت فشار 7/12 میلی متر ستون آب و چگالی 65/0

طول لوله (متر)

قطراسمی لوله ( اینچ )

5/0

75/0

1

25/1

5/1

2

5/2

3

4

2

9/5

3/12

30/23

9/47

0/72

3/138

0/220

7/390

9/801

4

0/4

5/8

0/16

9/32

4/49

1/95

2/151

5/268

1/551

6

2/3

8/6

9/12

4/26

7/39

4/76

5/121

7/215

8/442

8

8/2

8/5

0/11

6/22

0/34

4/65

0/104

7/184

1/379

10

4/2

0/5

6/9

7/19

6/29

9/56

4/90

6/160

7/329

12

2/2

7/4

8/8

1/18

3/27

5/52

4/83

2/148

3/304

14

0/2

3/4

1/8

7/16

0/25

2/48

6/76

1/136

4/279

16

9/1

0/4

0/7

5/15

3/23

8/44

3/71

7/126

0/260

18

8/1

7/3

1/7

6/14

9/21

2/42

1/67

3/119

8/244

20

7/1

5/3

7/6

8/13

7/20

8/39

3/63

5/112

0/231

22

6/1

3/3

3/6

1/13

6/19

8/37

1/60

8/106

2/219

24

5/1

2/3

1/6

5/12

7/18

1/36

4/57

9/101

2/209

26

4/1

1/3

8/5

0/12

0/18

6/34

1/55

9/97

9/200

28

4/1

9/2

5/5

4/11

2/17

1/33

6/52

6/93

0/191

30

3/1

8/2

3/5

0/11

6/16

9/31

8/50

2/90

1/185

35

2/1

6/2

9/4

2/10

3/15

4/29

8/46

1/83

6/170

40

1/1

4/2

6/4

4/9

1/14

1/27

3/43

9/76

9/157

45

1/1

2/2

3/4

8/8

3/13

5/25

6/40

2/72

1/148

50

0/1

1/2

1/4

4/8

6/12

3/24

6/38

7/68

0/141

55

99/0

0/2

9/3

0/8

0/12

1/23

7/36

2/65

9/133

60

94/0

9/1

7/3

6/7

5/11

1/22

1/35

4/62

1/128

70

85/0

8/1

3/3

9/6

4/10

0/20

8/31

5/56

1/116

80

80/0

6/1

1/3

5/6

7/9

8/18

8/29

1/53

9/108

90

75/0

5/1

9/2

1/6

1/9

6/17

0/28

7/49

0/102

100

71/0

4/1

8/2

7/5

6/8

6/16

4/26

0/47

5/96

120

64/0

3/1

5/2

2/5

8/7

0/15

9/23

5/42

3/87

150

57/0

2/1

2/2

6/4

9/6

3/13

2/21

7/37

5/77

200

49/0

0/1

9/1

9/3

9/5

4/11

1/18

2/32

2/66

250

43/0

91/0

7/1

5/3

2/5

1/10

1/16

6/28

8/58

300

39/0

82/0

5/1

1/3

7/4

2/9

6/14

9/25

2/53

جدول 3 ضرایب تبدیل برای چگالی های مختلف گاز طبیعی

چگالی

ضریب

چگالی

ضریب

50/0

55/0

60/0

65/0

70/0

15/1

08/1

04/1

1

96/0

75/0

80/0

85/0

90/0

1

93/0

90/0

87/0

85/0

80/0

جدول 4 مقدارتقریبی مصرف تعدادی از دستگاه های گاز سوز

دستگاه گازسوز

مقدار تقریبی مصرف

(متر مکعب در ساعت )

آب گرم کن فوری

3/3 تا 8/1

آب گرم کن گازی مخزن دار

14/1 تا 8/0

اجاق گاز تجاری چند شعله

4 تا5/2

اجاق گاز خانگی با فر

5/1 تا 03/1

اجاق گاز خانگی بدون فر

5/0

استخر

جهت گرمایش یک متر مکعب آب یک متر مکعب گاز در ساعت مورد نیاز است .

بخاری گازی خانگی

6/0

بخاری گازی کارگاهی

5/4 تا 5/2

پکیج ها

5 تا 5/2

پلوپز بزرگ تجاری گازی

4 تا 5/2

جکوزی

1

چراغ روشنایی گازی

1/0

سونا بخار خانگی

8 تا 6

سونا خشک خانگی

5/3 تا 5/2

شومینه

1 تا 5/0

کباب پز تجاری

2 تا 8/1

کباب پز و پلوپز خانگی

5/1 تا 1

مشعل تنور نانوایی فانتزی

25 تا 5

مشعل کوره ی حمام عمومی

100 تا 30 ( مصرف واقعی بستگی به ظرفیت مشعل دارد )

مشعل کوره های کارگاهی

20 تا 1

* یاد آوری : در مورد پکیج ها ، مصرف تقریبی براساس زیربنا به صورت زیر قابل محاسبه است :

الف ) برای زیربنا تا 100 متر مربع ، مقدار تقریبی گاز مصرفی برابر با 5/2 متر مکعب در ساعت ؛

ب ) زیربنا 101 تا 200 متر مربع ، مقدار تقریبی گاز مصرفی برابر با 5/3 متر مکعب در ساعت ؛

ج) زیربنا 201 تا 300 متر مربع ، مقدار تقریبی گاز مصرفی برابر با 5 متر مکعب در ساعت.

جدول 5 ظرفیت اوریفیس نصب شده در دستگاه های گازسوز

ظرفیت اوریفیس

(کیلو کالری در ساعت )

قطر

(میلی متر)

شماره ی

مته

بوتان

پروپان

کاز طبیعی

23688

21420

10231

641/2

37

22566

20412

9752

578/2

38

21722

19618

9374

527/2

39

21042

19000

9097

489/2

40

20210

18257

8719

438/2

41

19202

17312

8266

375/2

42

1738

15674

7510

260/2

43

16216

14629

7006

184/2

44

14742

13331

6376

083/2

45

14364

12978

6199

057/2

46

13495

12197

5846

994/1

47

12676

11453

5468

930/1

48

11428

10546

5065

854/1

49

10786

9702

4637

778/1

50

9929

8903

4259

702 /1

51

8845

7996

3830

613/1

52

7769

7003

3352

511/1

53

6628

6010

2873

397/1

54

5924

5342

2545

320/1

55

4735

4281

2046

181/1

56

4055

3666

1744

092/1

57

3856

3488

1673

066/1

58

3687

3331

1590

041/1

59

3488

3168

1517

016/1

60

3346

3006

1444

0990/0

61

3158

2863

1361

965/0

62

2999

2722

1300

939/0

63

2848

2570

1227

914/0

64

2689

2427

1134

889/0

65

2386

2155

1028

838/0

66

2245

2026

968

813/0

67

2109

1905

910

878/0

68

1872

1691

806

741/0

69

1721

1557

741

711/0

70

1487

1341

640

660/0

71

1373

1240

590

635/0

72

1262

1140

544

609/0

73

1111

1004

479

571/0

74

968

873

419

533/0

75

877

791

378

508/0

76

709

641

305

457/0

77

562

508

242

400/0

78

641

471

199

370/0

79

400

460

172

340/0

80

قطر میلی متر

قطر اینچ

315

385

ـ

305/0

012/0

265

240

ـ

279/0

011/0

220

199

ـ

254/0

010/0

179

161

ـ

228/0

009/0

140

126

ـ

203/0

008/0

مشخصات مواد و مصالح مصرفی

1- لوله

الف) لوله های فولادی

( 1 ) لوله های مورد استفاده در لوله کشی گاز باید از جنس فولاد سیاه باشد ومی تواند بدون درز یا با درز باشد و کلیه ی مشخصات آن ها از نظر ساخت ، مواد ، ابعاد ، وزن ، آزمایش ها و رواداری ها ( تلرانس ها ) با استاندارد ملی شماره ی 3360 مطابقت داشته باشد . طبق جداول ( 6 و 7 و 8 ) وسطح بیرونی لوله ها باید صاف و هموار و سطح درونی لوله ها باید متناسب با فرآیند ساخت باشد .

ب) لوله های مسی

استفاده از لوله های مسی باطول حداکثر 5 متر برای اتصال سیستم لوله کشی به دستگاه های گازسوز ثابت با رعایت کلیه ی اصول ایمنی مجاز است .

( 1 ) لوله های مسی باید در محل هایی نصب گردد که از صدمات احتمالی مصون بوده و با استفاده از بست های مناسب روی دیوار مهار گردد .

( 2 ) لوله های مسی مورد مصرف باید با استانداردهای بین المللی ( 1986-88 B ASTM ) و با جدول (9 ) از نوع A و B که ضخامت دیواره ی لوله ها و وزن اندازه های مختلف آن داده شده ، مطابقت داشته باشد .

پ) لوله های قابل انعطاف ( شیلنگ ) برای اتصال وسایل گازسوز

( 1 ) از این لوله جهت اتصال دستگاه های گازسوز خانگی که حداکثر با فشار گاز 700 میلی متر آب کار می کنند ، استفاده می شود .

( 2 ) جنس این لوله باید از نوع لاستیک مصنوعی تقویت شده تا قطر حداکثر 16 میلی متر باشد که جدار داخلی آن با لایه ای از مصالح مقاوم در مقابل گاز ومواد نفتی ، تقویت شده است . ( طبق استاندارد ملی شماره ی 774 ) .

( 3 ) حداکثر طول لوله ی لاستیکی برای اتصال وسایل گازسوز به لوله کشی گاز ( شیر مصرف ) خانگی باید 120 سانتی متر باشد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کارآموزی شرکت گازرسانی طلوع ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کارآموزی شرکت گازرسانی طلوع – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
شرکت گازرسانی طلوع;بستن مجاری خروجی گاز;لوله کشی گاز ساختمان ها;مشخصات مواد و مصالح مصرفی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *