گزارش كارآموزی با موضوع تامین اجتماعی 47 صفحه + doc

تأمین اجتماعی نقش بسزایی در ارتقای سطح زندگی مردم، برنامه ریزان و مدیران جامعه دارد و برنامه ریزان تأمین اجتماعی باید در امر برنامه ریزی برای این سازمان همگام با دیگران برنامه ریزان پیش بروند نظام تأمین اجتماعی اقشار جامعه را به هنگام كاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، بیكاری، از كارافتادگی، فوت و بی سرپرستی از طریق دو نظام بیمه ای و حمایتی تحت حمای

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 135 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

قبل از اینكه به موضوع اصلی بپردازیم، لازم می دانم بخشی از كتاب را به بررسی نقش تأمین اجتماعی در جوامع و تاریخچه‌ی تأمین اجتماعی در ایران اختصاص دهم.

تأمین اجتماعی نقش بسزایی در ارتقای سطح زندگی مردم، برنامه ریزان و مدیران جامعه دارد و برنامه ریزان تأمین اجتماعی باید در امر برنامه ریزی برای این سازمان همگام با دیگران برنامه ریزان پیش بروند.

نظام تأمین اجتماعی اقشار جامعه را به هنگام كاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، بیكاری، از كارافتادگی، فوت و بی سرپرستی از طریق دو نظام بیمه ای و حمایتی تحت حمایت قرار می دهد.

نمودار سازمانی زیر عملكرد سازمان را براساس سلسله مراتب نشان می دهد.

سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده‌ی 1 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تاسیس شد تا انواع بیمه های اجتماعی را به اجرا درآورد و گسترش دهد و نظامی هماهنگ با برنامه های تأمین اجتماعی مستقر سازد و همچنین وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی را تمركز بخشد و از محل همین وجوه و ذخایر به سرمایه گذاری و بهره برداری بپردازد.

سازمان تأمین اجتماعی مركزی در خیابان آزادی جنب وزارت كشور واقع شده است بر اساس مصوبه 29/4/73 مجلس شورای اسلامی نهاد عمومی و غیردولتی است و اداره آن براساس ماده‌ی 6 اساسنامه تحت ریاست شورای عالی «بالاترین ركن سازمان» است.

اركان سازمان عبارتست از: شورای عالی، هیأت مدیره، مدیرعامل، هیأت نظارت.
تحقیق عدالت اجتماعی

از دیرباز تاكنون ذهن برنامه ریزان، سیاست مداران، اقتصاددانان، جامعه شناسان و … را به خود مشغول داشته است.

جوامع توسعه یافته امروزی از قرن 19 و 20 به مقولة تأمین اجتماعی توجه كرده و چگونگی آن را ساخته و به مرحلة اجرا درآوردند در حالیكه جوامعه توسعه نیافته به اهمیت آن عمدتاً از جنگ جهانی دوم به بعد رسیده و در صدد طراحی،‌ ساخت و عملیاتی كردن آن هستند.

قبل از پرداخت به تئوری حسابداری صندوقهای تأمین اجتماعی لازم است به انواع مستمری این صندوق ها به طور اختصار اشاره نماییم زیرا همین مستمریها و شرایط آنها است كه باید در آینده درباره آنها با در دست داشتن اطلاعات لازم محاسبات مربوطه را انجام دهیم.

الف) مستمری بازنشستگی :‌حق دریافت مستمری بازنشستگی همیشه به یك حداقل سن و طی یك دوره حداقل بیمه بستگی دارد.

در بسیاری از كشورهای اروپای غربی و سایر كشورهای صنعتی برای برقراری مستمری سن مردان لااقل باید 65 سال باشد ولی در كشورهای اروپای شرقی غالباً 60 سال است از طرف دیگر در بسیاری از كشورهای در حال توسعه معمولا سن دریافت مستمری 60 حتی 55 سال تعیین شده است.

در تعداد زیادی از كشورها سن قبول مستمری برای زنان كمتر از مردان است.

دوره استاژ: (دارا بودن حداقل سابقه بیماری) در برخی از صندوق ها بر حسب مدت پرداخت حق بیمه، سال های بیمه،‌ شغل، كار یا محل اقامت تعیین می گردد.

معمولاً از 10 سال كمتر و از 25 سال بیشتر نیست.

ب) مستمری از كار افتادگی:

از كار افتادگی بر دو نوع است و به موجب قانون تعریف شده است:

1) از كار افتادگی شغلی

2) از كار افتادگی كلی (عدم توانائی انجام كار)

از كار افتادگی شغلی به از دست دادن شغل بیمه شده كه به طور معمول به آن می پردازد مربوط می شود. ولی از كار افتادگی كلی عبارتست از عدم توانایی به دست آوردن در آمد در هر شغل مناسب

ج) مستمری بازماندگان

مستمری بازماندگان در صورت فوت مستمری بگیر بازنشسته یا بیمه شده شاغل یا از كار افتاده پرداخت می گردد.

بازماندگان مهم دریافت كننده مستمری همسر و فرزندان متوفی هستند.

سایر مستمری بازماندگان احتمال مانند والدین، خواهران، برادران، و اولاد آنها یا شوهر یك زن بیمه شده در شرایطی محدود از نظیر هزینه ها هرگز حائز اهمیت نیستند.

نرخ های پرداخت مستمری ها به شرح زیر است.

نرخ مستمری بازنشستگی : 30% دستمزد متوسط پایانی به اضافه %5/1 به ازاء هر سال پرداخت كسور بیش از 15 سال تا حداكثر %60 بعد از 35 سال یا به اضافه كسورات پرداخت شده یا بستانكار شده

مستمری از كار افتادگی : همان فرمولی كه برای مستمری بازنشستگی بیان شد.

مستمری بازماندگان: درصدی از مستمری بازنشستگی كه بیمه شده حق دریافت آن را دارد یا از مستمری از كارافتادگی كه در زمان فوت حق آن را می داشت به این شرح %50 به همسر و 20% به هر طفل

منابع تامین مالی و هزینه ها

طبق ماده 51 قانون تامین اجتماعی هیأت مدیره سازمان باید تا اول دی ماه هر سال بودجه كل سازمان را برای سال بعد تنظیم كند و به شورای عالی تامین اجتماعی پیشنهاد نماید شورای عالی مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب كند و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.

براساس ماده 28 قانون، به طور كلی درآمدهای سازمان از منابع زیر تامین می شود:

1-2-5- درآمدهای حاصل از حق بیمه وصولی

2-2-5- درآمدهای حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان

3-2-5- درآمدهای حاصل خسارات و جرائم نقدی

4-2-5- كمك ها، هدایا و سایر درآمدها

5-2-5- سه درصد وصولی حق بیمه بیكاری

فصل اول

طبقه بندی انواع بیمه های درمان به تجزیه و تحلیل سیاستهای بیمه ای در نظام های بهداشتی یا تركیبی از طرح های بیمه كمك می كند، ارائه طبقه بندی ابزاری مفید خواهد بود كه دستیابی به داده های آماری در مورد سیاستها و اطلاعات موردنیاز را برای برقراری نظارت در بیمه های خصوصی هدایت خواهد كرد.

بیمه نوعی روش تأمین منابع مالی است كه هم پیش پرداخت و هم یك كاسه كردن را دربرمی‌گیرد، بیمه های درمان براساس چهار معیار منبع تأمین مالی، میزان اختیار افراد برای مشاركت در برنامه گروهی یا فردی بودن برنامه و روش محاسبه حق بیمه طبقه‌بندی می شوند.

چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

1- جامعه ای با دو سرعت

2- عقیم سازی و سقط جنین اجباری

برای اینكه اطلاعاتی راجع به رفاه و عدالت اجتماعی داشته باشیم، لازم دانستم هرچند كه این مباحث چندان ارتباطی به گزارش اصلی ندارد.

شمه ای از آنچه را كه دانستن و تفكر كردن پیرامون این موضوع به نظر این حقیر الزامی است را به اطلاع خوانندگان برسانم.

عدالتی كه همة جوامع از آن سخن به میان می آورند ولی اكثریت آنها از معنای واقعی آن بی خبر هستند.

1- جامعه ای با دو سرعت

در آبان ماه گذشته (سال 84) هنگامی كه دولت لیبرال دموكرات نخست وزیر ژاپن برای تعیین تكلیف اصلاحات اقتصادی موردنظر خود و پیش بردن موج جدید خصوصی سازی انتخابات پارلمانی زودتر از موعد را انتخاب كرده بود، تبلیغات انتخاباتی كم سابقه ای برای متقاعد كردن رأی دهندگان برپا شد.

اصلاحات موردنظر نخست وزیر ژاپن و حزب حاكم در حقیقت همان چیزی است كه در كشورهای دیگر با عنوان خصوصی سازی مطرح می شود و نخستین هدف آن هم كوتاه كردن دست دولت از تصدی سازمانها و دستگاههای تولیدی و خدمات عمومی است.

در گرماگرم همین مبارزات انتخاباتی بود كه در زیر همان آگهی های دیواری بس بالابلند بر در و دیوار شهرها، روزنامه نگاران خارجی با گروههای چشم گیری از افراد بی‌سروسامان و خیابان خواب مواجه می شدند كه در گوشه و كنار گذرگاههای عمومی روزگار می گذراندند.

یكی از همین خبرنگاران در مصاحبه با یكی از همین خیابان خواب ها می گوید:

«مرد پنجاه ساله ای بی پناه است كه صاحب و كارفرمای یك كارگاه فلزكاری كوچك بوده است كه ورشكست شده و برای فرار از دست طلبكاران به یكی از مجتمع های فقیرنشین در توكیو پناه آورده است.

در نیمه اول سال 2005 (1384) وضع اقتصادی كشور تا حدی بهبود یافت و آثاری از رشد مجدد اقتصادی پدید آمد.

واقعیت این است كه دور از بازارهای سهام و عملكرد چشم نواز صنایع سود آفرین و همچنین دور از بازی های سیاسی صاحبان قدرت و باز هم دور از عرضه گسترة كالاهای لوكس در شهرهای بزرگ و محله های اشرافی، كشور ژاپن دیگری هم وجود دارد كه متشكل از انبوه عظیمی از مردم بی بضاعت است كه به طور معمول در پرتو دوربین ها و نمایشگاهها و چشم اندازهای دلفریب تبلیغاتی قرار نمی گیرند،‌ ولی این جماعت خاموش و سر به زیر را می توان در امتداد خیابانهای با فروشگاههای ورشكسته و كارگاههای تعطیل شده مشاهده كرد. سیمای دیگری از این تعطیلی ها و اخراج ها را می توان در ستون حوادث و در میان نامه های خوانندگان روزنامه های بزرگ كشور را تشخیص داد.

افزایش خودكشی به میزان یكصد مورد در روز است كه بیشتر آنها به دلایل اقتصادی مربوط می شود.

براساس آمار و ارقام سازمان همكاری و توسعه اقتصادی 15 درصد از خانوارهای ژاپنی در زیر خط فقر زندگی می كنند.

«عقیم سازی و سقط جنین اجباری»

علت دیگر اینكه تأمین اجتماعی بایستی در جهان توسعه پیدا كند، این است كه انتظار می رود كه به پیشرفت فرهنگ مردم عامی منجر شود.

و درك انسانهای عصر حاضر را در رابطه با نحوة زندگی و شناخت عواملی كه به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی اشان كمك می كند را بالا می برد.

اما هنوز در كشورهای به ظاهر متمدن و در روستاهای دورافتاده و مناطق محروم این سرزمین ها سردمدارانی وجود داشته و دارند كه كوچكترین ارزشی برای فرهنگ و تمدن اصیل انسانها قائل نیستند و با آنها به مانند یك ابزار برای رسیدن به اهداف شان رفتار می كنند.

نمونه ای از این ظلم و تعدی را با هم مرور می كنیم.

بین ماه مارس و ژوئیه 2005 (در یكی از بخش های دور افتادة استان شاندوگ در شرق چین) در حدود 000/7 زن چینی به اجبار از سوی ماموران سازمان ملی تنظیم خانواده عقیم شده اند و بسیاری دیگر از زنان پس از تزریق مواد ویژه ای نوزادان مرده به دنیا آوردند.

چرا؟ فقط به این دلیل كه مسئولان تنظیم خانواده این منطقه مورد توبیخ قرار گرفته بودند كه چرا نتوانسته اند از شمار زیاده از حد تولدها بكاهند.

و بنابراین در اجرای سیاست مشهور به فرزند واحد قصور ورزیده اند، این خبر كه ابتدا در مجله تایم منتشر شده بود، با سرعت حیرت انگیزی از سوی مقامات كمیسیون به جمعیت مورد تایید قرار گرفت. البته تعهدی به حقوق زنان نادیده گرفته شده بود، براساس گفته های سخنگوی كمیسیون ملی جمعیت و تنظیم خانواده، بازرسی های به عمل آمده در ایالت شاندوگ آشكار كرده است كه اخبار مربوط به بعضی موارد سق جنین و عقیم سازی اجباری حقیقت دارد.

سخنگو اضافه كرده است كه تعدادی از مامورانی كه مرتكب این اعمال شده اند از سمت خود بركنار و بعضی از آنها تحت بازجوئی قرار گرفتند.

این اتفاقات در حالی به وقوع پیوست كه در سال 2002 مجلس ملی توده ای چین قانونی را به تصویب رساند كه كنترل دولت را تا حدی ملایم تر می كرد و به موجب قانون جدید زوج های چینی می توانند چند فرزند داشته باشند، مشروط بر اینكه مالیات مخصوص بپردازند، مالیاتی كه آن را به طور مودبانه «جبران عوارض اجتماعی» می نامند.

یكی از مشاوران چینی كمیسیون ملی تنظیم خانواده توضیح می داد كه سیاست فرزند واحد با آنكه در ظرف بیست سال توانسته است از 300 میلیون تولد جلوگیری كند، بسیاری از مردم را بر ضد دولت برانگیخته است. از این نظر نمی توان گفت كه این سیاست موفقیت آمیز بوده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی با موضوع تامین اجتماعی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی با موضوع تامین اجتماعی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
كارآموزی تامین اجتماعی ;چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز;منابع تامین مالی و هزینه ها

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *