گزارش كارآموزی در اتومكانیك اهواز 31 صفحه + doc

گزارش كارآموزی در اتومكانیك اهواز در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 28 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش كارآموزی در اتومكانیك اهواز در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
عنوان صفحه

كاربراتور پیكان 1600 1

سیستم سوخت رسانی بنزینی 8

علائم سوختگی واشر سر سیلندر 9

علائم تاب برداشتن سر سیلندر 9

دلایل كمپرس در قسمتهای موتور 10

میل لنگ 11

قطعات میل سوپاپ 12

نقطه تایمینگ 13

انواع سوپاپ 14

علت فیلر گیری سوپاپ ها 16

موتور دیزل 17

دلایل دل زدن كلاچ 22

صدای غیر عادی در گیربكس 23

قطعات اصلی گاردان 24

سیستم جرقه و الكتریكی 24

كویل 25

دلكو 26

استارت 29

دینام 29

آفتامات 30

سیستم سوخت رسانی بنزینی 31

علائم مخلوط شدن روغن و بنزین 32

كاربراتور 33

سیستم خنك كننده و خنك كاری 35

سیستم روغنكاری 38

سیستم ترمز – فرمان و تعلیق 39

تاریخچه سیستم ترمز ABS 41

سیستم ABS چیست ؟ 43

اصول كاركرد ABS 45

سنسورهای سرعت چرخ 48

تنظیم كاربراتور و دلكو پیكان 1600- تعویض شمع و پلاتین پژو405– -فیلر گیری و تعویض سوزن ژیگلور كاربراتور و تعویض لنگرها و فنرهای دلكو پیكان وانت.باز كردن گیر بكس پیكان و تعویض شافت و دنده زیر و واشرگیری . فیلر گیری موتور پژو 405 – تعویض لنتهای پیكان و هوا گیری مدار ترمز

بازو بسته كردن پمپ كلاچ و تنظیم لقی پدال كلاچ پیكان وانت . باز كردن موتور پیكان RD 1600. بستن موتور RD1600 – فیلر گیری و تعویض وایرها و چكش برق پیكان تنظیم كاربراتور ولقی دهانه شمع وتعمیردلكو(تعویض فنر و صفحه نگهدارنده پلاتین ). هواگیری مدار ترمز پیكان – تعویض كار براتورشمع پیكان- تست اولیه پیكان توسط دستگاه كامپیوتری

تست اولیه پژو پارس توسط دستگاه كامپیوتری سوخت پیكان توسط دستگاه (… HO4-CO4-CO) فیلر گیری دلكو پیكان CD 1600.

تنظیم كاربراتور پژو 405 و تعویض شمع و سه دلكو – تعویض لنگری پیكان و تنظیم موتور كامل بازدید شمع ، پلاتین و بررسی مدار سوخت رسانی پیكان RD 1600.

بررسی مدار جرقه و تست كویل وتعویض كویل وتنظیم پلاتین و بازدید شمع تعویض چكش برق و زغال سرد لكو-نصب فیوز برروی كویل پیكان پژو و فیلر گیری آن. تعویض دلكو وسوزن ژیگلور كاربراتور پیكانRD- تعویض كویل و وایر شمع ها – تست اولیه پژو و پارس – تست اولیه پیكان RD تنظیم دهانه پلاتین و تعویض دیافراگم كاربراتور پیكان.

تعویض میل دلكو ، چكش برق و زغال سرد لكو پیكان RD – تنظیم كاربراتور پژو 405 – تعویض كاربراتور پیكان – تست اولیه پیكان و فیلرگیری موتور پژو 405. فیلر گیری موتور پژو 405- تعویض شمع و سه دلكو ، تنظیم كاربراتور پیكان و كم كردن سوخت آن – بازدید پمپ بیزین برقی پیكان و تعویض آن – تعمیر دلكو پیكان (تعویض صفحه نگهدارنده ثابت.

بازو بسته كردن دیفرانسیل پیكان وانت و واشرگیری و تعویض بلبرینگهای سر پلوسها – تعویض دیسك و صفحه كلاچ پیكان- هواگیری مدار ترمز

تعمیر لوستر پیكان- بازوبسته كردن سرسیلندر و تعویض سوپاپها و آب بندی – بازكردن واترپمپ و تعویض آن باز كردن گیربكس پیكان وانت.

واشه گیری و تعویض ماهك ،میل ،ما هك، بلبرینگ و شافت خروجی گیر بكس پیكان وانت – بستن گیر بكس پیكان وانت – بازكردن موتور پژو 405 و هواگیری مدار ترمز وتعویض لوازم پمپ بالای پیكان وانت.

تعویض رینگ و یاتاقان و پمپ روغن و رسوب گیری مدار خنك كاری موتور- تعویض صفحه كلاچ و تعویض صفحه كلاچ و تعویض بلبرینگ ته میل لنگ پژو 405.

تعویض بلبرینگ سر پلوسهای پیكان – تعویض لنت جلو پژو 405 و هواگیری مدار ترمز آن – باز كردن گیر بكس وانت مزدا1600.

تعویض دنده 2 ، ماهك و میل ماهك 2و1 تعویض بوش برنجی و پوسته گیر بكس و تعمیر شافت خروجی وانت مزدا – تعویض چهار شاخه گاردان پیكانRD1600.

باز كردن موتور پژو 405 تعویض رینگ، پیستون، یاتاقان و … و بستن آن باز كردن گیر بكس پیكان 1600 و تنظیم موتور كامل خودرو سمند.

سرویس اولیه پژو پارس ، تعویض شمع و سوزن ژیگلور پیكان وانت بستن گیر بكس پیكان و آزمایش خودرو واشه گیری این قست و آزمایش خودرو.

تست كامپیوتری قسمت ا لكترونیك پیكان انژكتوری ، بازوبسته كردن دیفرانسیل تعویض هرزگردها (معیوب بودن) واشرگیری این قسمت آزمایش خودرو.

هواگیری مدار ترمز ، تعویض لوازم پمپ بالای كلاچ ، تعویض صفحه كلاچ پیكان وانت ، تعویض لنتهای پژو پارس.

بالانس چرخ كامپیوتری پیكان و پژو پارس ، تعویض كاسه درام و لنت ترمز پیكان و هواگیری مدار ترمز آن.

بازو بسته كردن موتور پیكان و تعمیر اویل پمپ و تعویض دو شاخه میل دلكو و سراویل پمپ به علت شكسته شدن ، تعویض رینگ و جمع آوری قطعات موتور.

سرویس اولیه خودروی پژو 405- تست موتور پیكان، تنظیم موتور كامل پژو 405- تعمیر دلكو پیكان تعویض كاربراتور پیكان وانت.

بازوبسته كردن استارت پیكان و تعویض دنده استارت وزغالها بازوبسته كردن دینام پژو 405، تعویض پوسته دنده خنك كاری مجموعه دیودها

جمع آوری استارت پیكان و آزمایش آن ، باز كردن دینام پیكان و تعویض آرمیچر آن ، باز كردن استارت پیكان و تعویض پوسته جلو و بوشهای سر جلو و عقب و اتوماتیك استارت.

تعویض اتوماتیك و دسته راهنما، سیم كشی برای نصب رله چراغی و نصب رله، تعویض استارت پیكان RDبعلت معیوب بودن آرمیچر آن.

باروبسته كردن دینام پژو 405 و تعویض زغا لهای آن ، بازوبسته كردن كولر و بخاری پژو و پارس به علت عمل نكردن تعویض كامل آن ها.

تنظیم دینام پیكان و تعمیر استارت پژو 405- تنظم نور چراغهای جلو و نصب رله چراغی و رله بوق پیكان.

بادگیری فنرهای شمشی پیكان و نصب آنها برروی خودرو و تعویض كمكهای عقب پیكان، تنظیم نمودن زاویه چرخهای جلو و بالانس چرخهای خودروپیكان .

بازوبسته كردن سیلكها و تعویض كامل آنها ، بازو بسته كردن جعبه فرمان و تعویض بلبرینگ جلو و عقب و گریسكاری جعبه فرمان پیكان و تنطیم زاویه چرخها.

تنظیم لقی جانبی پیكان ،پژو 405 . نعویض رولبرینگ چرخهای جلو پیكان وانت، تعویض كمكهای عقب پیكان ، بادگیری فنرهای پیكان وانت.

تعویض سیبك بغل شاسی و زیر كمك پیكان وانت، تعویض كمك جلو و عقب پژو 405- تنظیم وبالانس چرخهای پژو پارس وبالانس چرخ پژو 206.

بازوبسته كردن جلوبندی پژو 405 و تعویض سیبك ، كمكهای جلو و بالانس چرخها و تنظیم زاویه چرخ و آزمایش خودرو بازو بسته كردن جعبه فرمان پژو405 و تعویض میل فرمان ، بازوبسته كردن سیبك های پژو 405 و تعویض سیبك های پژو 405 و تعمیر جعبه فرمان پیكان وانت.

باز كردن و تعمیر كاربراتور پیكان ، تعویض فیوز و پلاتین پژو 405- تعمیر دلكو پیكان، تعویض وایر شمع و سردلكو و چكش برق پژو 504 و تعویض شمعها

تست كامپیوتری خودروی سمند تست اولیه خودروی پیكان انژ كتور و بررسی تشریح قسمت ACU (كامپیوتری) و تنظیم سوخت موتور.

تنظیم سوخت توسط دستگاه وتست … NO2 CO2 CO تنظیم موتور و فیلر گیری وتعویض شمع های خودروی پیكان تعویض میل دلكو و فنرهای لنگری دلكو پیكان وانت ،تعویض كویل و شمع خودرو پژو 405.

تست كامپیوتری پژو پارس وبررسی دستگاه انژ كتوری خودرو ، تعویض كویل پیكان وانت و تنظیم موتور توسط دستگاه كامپیوتر مركزی ، تعویض پمپ بنزین پیكان.

تعویض كاربراتور پیكان بعلت سوراخ بودن مدار ساسات باروبسته و تعمیر كاربراتور پژو 504، تنظیم موتور كامل پژو 405- تست كامپیوتری پیكان

تعویض فنر پیستون ودیافراگم كاربراتور پیكان، تعویض شمع و پلاتین پیكان وانت ، تعویض سوزن ژیگلور كاربراتور پیكان، تعمیر دلكو پژو 504.

بازوبسته كردن موتور پیكان (تعویض رینگ ، پیستون ، شاتون و یاتاقان ) و تعمیر اویل پمپ (تعویض روتوری) تنطیم لقی اویل پمپ .

تنظیم موتور پژو پارس- تست اولیه خودروی سمند، تعمیر كاربراتور پیكانRD و تعویض فنر پیستون آن تعویض شمع و پلاتین و وایر شمع خودروی پژو 405.

بازدید جلوبندی پژو 405 و بالانس چرخها، تعویض سیبك بغل شاسی و زیر كمك پیكان و بادگیری فنرهای شمشی پیكان RD،بازدید و تعویض كمك فنرهای جلو و عقب پیكان RD

تعمیر استارت پژو پارس (شكستن زغال ) نصب رله بوق و چراغ و سیم كشی این مدارها، تعویض اتوماتیك استارت پژو پارس بعلت شكستن فنر برگرداننده.
سیستم سوخت رسانی بنزینی
سر سیلندر : در روی سر سیلندر بسته شده و دارای محفظه احتراق است . و جنس آن از آلومینیوم یا چدن می باشد .
سیلندر : بزرگترین قطعه موتور است كه در آن سوراخهایی برای عبور پیستون و روغن و آب و… وجود داردد . شامل قطعاتی مانند : 1-بوش سیلندر 2- پیستون 3- شاتون4- رینگ كمپرسی و رینگ روغنی گژن پین میل لنگ میل سوپاپ یاتاقانهای ثابت و متحرك اویل پمپ پمپ بنزین دلكو واتر پمپ فیلتر روغن در سیلندر قرار دارد و یا بسته می شوند .

علت تركیدن سر سیلندر و سیلندر :

1- یخ زدن آب موتور 2- گرمای بیش از حد موتور 3- بیش از حد سفت كردن پیچهای سر سیلندر

كارتر : در پایین سیلندر بسته و مخزن روغن است .

واشر سرسیلندر : بین سیلندر قرار می گیرد و وظیفه آن آبندی كردن بین سرسیلندر و سیلندر وجلوگیری از خارج شدن كمپرس و قاطی شدن آب و روغن می باشد و علت سوختن آن 1-جوش آمدن و یا داغ كردن موتور 2- تاب برداشتن سیلندر 3- شل بودن پیچهای سر سیلندر 4- تركیدگی سر سیلندر .

علائم سوختگی واشر سر سیلندر : 1- خارج شدن دود سفید و آب از اگزوز 2- كم شدن آب رادیاتور 3- گرم و بد كار كردن موتور 4- كاهش قدرت موتور 5- شیری رنگ كردن روغن 6-ظاهر شدن حباب در روی آب رادیاتور (با گاز دادن موتور )

علائم تاب برداشتن سر سیلندر :سوختن پی در پی واشر سر سیلندر

قسمتهای واتر پمپ :

1- كفی واتر پمپ2- آب پخش كن و میله 3- بلبرینگ 4- كاسه نمد (فیبر و فنر ) 5- پوسته 6- لوله ورودی و خروجی آب

دلیل كم كردن آب رادیاتور :

نشت آب از رادیاتور – واتر پمپ شیلنگ ها – سوختن واشر سر سیلندر – خرابی درب رادیاتور – جوش آوردن موتور

دلیل نشت (چكه كردن )آب در واتر پمپ :

1- خرابی كاسه نمد 2-خرابی واشر واتر پمپ3-شل بودن پیچهای پوسته واتر پمپ 4- شكستگی كفی و بدنه واتر پمپ

خرابی واتر پمپ مربوط به چه قسمتهایی از آن می باشد :

1- خرابی بلبرینگ2- خرابی كاسه نمد (قیبر) 3گرفتگی مجرای واتر پمپ 4- شكستگی آب پخش كن (پروانه) واتر پمپ كه دو تا ای آخر ی منجر به صدا در واتر پمپ هم می شوند .

طریقه آزمایش سالم بودن واتر پمپ : موتور را روشن نموده و چند لحظه صبر نمائید درب ردیاتور را باز كرده و نگاه كنید اگر آب در جریان باشد دلیل كار كردن پمپ آب است و گرنه در سیستم خنك كننده اشكالی وجود دارد از جمله خرابی واتر پمپ – پاره بودن تسمه پروانه – گیر كردن ترموستات و برای تشخیص صدا در واتر پمپ تسمه پروانه را خارج كرده و بعد موتور را روشن كنید اگر صدا قطع شد عیب از واتر پمپ است در غیر این صورت صدا مربوط به قسمتهای دیگر است .

ترموستات : سوپاپ اطمینانی است در موقعی كه درجه حرارت آب به حد معینی نرسیده باز نشده و آب از سر سیلندر به رادیاتور نمی رود و معمولاً در سر سیلندر و محل ورودی آب به رادیاتور نصب می گردد .

علائم پاره شدن تسمه پروانه

جوش آمدن آب رادیاتور – كار نكردن دینام كم نور شدن چراغها علت جوش آوردن موتور : 1-شل یا پاره بودن تسمه پراونه 2-كمی آب رادیاتور 3- استفاده زیاد از دانده سنگین 4- بازدید 5- كثیفی آب و گرفتگی مجرای رادیاتور و موتور 6- خرابی واتر پمپ 7- خرابی ترموستات

علائم سوختن واشر سیلندر در رادیاتور

درب رادیاتور را برداشته موتور را گاز بدهید اگر حباب زیادی روی آب داخل رادیاتور ظاهر شد نشانه سوختن واشر سیسلندر است .

دلیل خروج آب و دود سفید ممتد از اگزوز : اگر در زمستان هوای سرد و یا در هنگام با رندگی برای چند دقیقه از اگزوز دود سفید خارج شود مانعی ندارد وای اگر همیشه از اگزوز دود سفید خارج شود دلیل ان سوختن واشر سر سیلندر – ترك داشتن سر سیلندر و سیلندر است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی در اتومكانیك اهواز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی در اتومكانیك اهواز – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش کاراموزی در اتومكانیك اهواز;کاراموزی در اتومكانیك اهواز;کارورزی در اتومكانیك اهواز;دانلود گزارش کارآموزی در اتومكانیك اهواز;در اتومكانیك اهواز;اتومكانیك; اهواز

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *