گزارش كارآموزی سنگ های ساختگی در كارخانه آجرسازی 27 صفحه + doc

گزارش كارآموزی سنگ های ساختگی در كارخانه آجرسازی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 27 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش كارآموزی سنگ های ساختگی در كارخانه آجرسازی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سنگ های ساختگی 1

خاك رس 3

فلدسپات 5

سولفات ها 5

شفته خاكی 11

آجر سفالی 14

خشك كردن خشت 18

آجر پزی 20

كوره های آجر پزی 21

آجر لعابی 30

سفیدك سولفاتی 35

سفیدك كلروری 37

سفیدك نیتراتی 39

پاك كردن سفیدك دیوار 40

سنگ های ساختگی : آجر،سرامیك،نسوز و بتن

آجر واژه بابلی می باشد و نام نخست خشت نوشته هایی بوده است كه بر آنها فرمان، منشور، قانون و جز اینها را می نوشتند. سومری ها وبابلیها، برای ساختن خشت،پس از فرونشستن سیلاب،گل خمیری را از كنار رودخانه ها به دست می آوردند.

پختن آجر باید همزمان با پیدایش آتش، نخست در دشتهایی كه سنگ پیدا نمی شده اختراع شده باشد.نخستین بار از گل پخته دیواره ها و كف اجاقها، به آجر پزی پی بردند. پیشینه آجر پزی در خوزستان و میانرودان (بین النهرین ) زودتر از جاهای دیگر ایران زمین است، در هندوستان تا شش هزار سال پیش می رسد.

در ایران در جاهایی كه سنگ نبود، پختن و مصرف كردن آجر از زمان باستان معمول شده. در دوران ساسانیان مصرف كردن آجر گسترش یافت. آجرهای ساسانی را نخست به گندگی 7 تا 8*44*44 سانتیمتر می ساختند. كف دالان مسجد اصفهان با آجرهای ساسانی به روش نره فرش شده است. این آجرها از زمان ساسانیان كه اینجا آتشكده بوده بجا مانده اند. آجرهای بزرگ قدمگاه نیشابور هم از زمان ساسانیان بجا مانده اند زیرا آنجا آتشكده آذر برزین مهر بوده است.

ساختمانهای بزرگ و زیبای آجری زیادی در ایران زمین باستان بجا مانده اند مانند : طاق كسری در میانرودان، پلهای دختر كه برای آناهیتا (ناپیلد = بی گناه = معصومه ) ایزد آب یا، بابك (با = بك + بك = بغ = ایزد ) ساخته شده اند، گنبد كاووس، مسجدهای بزرگی (بیشتر مسجدهای جامع) كه در زمان ساسانیان آتشكده بوده اند و نشانه هنر آجر كاری استادان ایرانی هستند. شاهكار هنر آجركاری مسجد جامع اصفهان و گنبدكاووس زیباتر از ساختمانهای آجری دیگر شد.

آجر سنگی است ساختگی و دگرگون كه از پختن خشت به دست می آید. خشت خاك نمناك یا گلی است كه به آن شكل داده شده باشد، گل مخلوط همگن و ورزدیده خاك و آب است. خاك را با 15 تا 25% وزنش آب، در هم كرده ورز می دهند تا تمام دانه های خاك نمناك شوند، یا به گرد خاك 7تا 8% وزنش نم می زنند. گل با فشار كم و به خاك نمناك با فشار زیاد شكل می دهند. خاك آجر – زمین خرده سنگی در همی است از جسم جامد + آب + هوا. آب و هوای درون خاك آجر، جای خالی آن است كه نمی شود بر آن بار گذاشت. جسم جامد خاك در هم شده ای است از میاندانه (ماسه 2 م م تا 60 میكرن) + ریزدانه (لای 60 میكرن تا 2 میكرن و خاك رس پولكی شكل نازك تر از 2 میكرن)وخاك آجر دارای سنگ آهك، سولفات فلدسپات،جسم های آهن دار، رستنی ها و جز اینها هم هست.

خاك رس

ماسه، از پوسیدن سنگهای آذری، فلدسپاتشان خاك رس می شود و كوارتز آنها خرد شده ماسه و لای می گردد. این است كه در همه خاكها كم و بیش ماسه و لای هست.

پاك ترین كوارتز، بلورهای دركوهی است كه بی رنگ و سوگذران هستند. كوارتز منگنزدار Amethyst است با رنگ بنفش، عقیق،كوارتز غیر بلوری می باشد كه به رنگهای سرخ، سیاه (Onyx)،سبز پیدا می شود. سنگ آتشزنه یا چخماق Opal هیدراكسید سبلیسم است.

ماسه استخوان بندی خشت است. اگر زیاد باشد برای گل رس چسبیده جا نمی ماند و آجری كه با خشت پر ماسه پخته شود، ترد و پوك و كم تاب می گردد. اگر دانه درشت سنگ سیلیسی یا سیلیكاتی درخشت بماند.چون با بالا رفتن درجه گرما حجمش زیاد می شود كه با جمع شدن خشت هنگام پختن هماهنگی ندارد، در آجر دوردانه های سنگ تركهای مویی پیدا می گردد. برای جلوگیری باید خاك آجر را آسیاب كرد و یا سنگهای درشت را از خاك بیرون آورد.

در ایران در زمانی كه خشت مالی با دست انجام می گرفت برای بیرون آوردن دانه های سنگ از گل خشت در آن پول نقره می ریختند تا خشت زدن برای پیدا كردن پول سنگهای گل را هم از آن بیرون آورد.

سنگ آهك CaCo3 :

به اندازه كم و به شكل گرد به آجر آسیب نمی رساند و آچر را سفید رنگ می كند، اما زیادش در آجر كارگذار آور داشته، درجه گرمای خمیری شدن خاك را پایین می اورند و در گرمای كوره،خشت خمیری و آجر جوش می شود. این است كه نباید خاك خشت بیش از 30% وزنش گرد سنگ آهك داشته باشد. هرگاه دانه سنگ آهك درشت در خشت بماند، در كوره می پزد و آهك زنده Cao می شود و پس از مصرف شدن، آب ملات را می مكد، می شكفد، حجمش زیاد می شود و آجر را می تركاند (آجر آلوك می كند ) نباید درخشت دانه درشت سنگ آهك بماند.

فلدسپات :

در خاك آجر، كارگذار را می كند و گرمای خمیری شدن آجر را در كوره به 1100 تا 1150 درجه پایین می اورد. از این رو پختن سرامیك با خاك فلدسپات دار ارزان می شود.

سولفات ها :

سولفات منیزیم Mgso4 سولفات كالیم K2SO4 سولفات ناتریم Na2so4 و سنگ گچ 1H2O. CaSO 4 به شكل گرد و دانه درشت،‌در خاك آجركم و بیش پیدا می شوند. سولفات ها اگر در آجر بمانند، هنگام آسیاب كردن خاك به شكل گرد در می آیند و پس از مصرف شدن آب می مكند، رو می زنند و نمای ساختمانهای آجری سفیدك می زند.

سنگ گچ، پس از پریدن آب شیمیایی آن، در گرمای زیادكوره Cao و So3 می شود، Cao كار آهك را می كند و So3 می پرد و یا در آجر می ماند. آنچه در آجر بماند پس از نم كشیدن آجر به H2so4 تبدیل شده و له آجر آسیب می رساند.

آهن جسم های آهن دار مانند سولفور آهن Fes2 در كوره به اكسید آهن و So3 تجزیه می شوند. اگر AO3 با Cao، Mgo k2o Na2o تركیب سولفات بدهد. مانند سولفات ها كار می كند.

اكسید آهن در آجر كار گداز آور را می كند. از این رو در آجرهای نسوز اكسید آهن باید خیلی كم باشد و از یك در صد وزن خاك نسوز بیشتر نشود. اگر Fe2o3 در خاك به 5% وزن آن برسد، رنگ آجر سرخ می شود و درجه آب شدن آن پایین می آید. این جور خاك در ساختن تنپوشه ممتاز كه نم نمی كشد و آب پس نمی دهد مصرف می شود. در گرمای كم كوره، آجر نیم پز می شود و آهن آن Feo می گردد كه رنگش كبود چرك است.

رستنی ها : گیاه ریشه و رستنیهای دیگر مانده در خشت، در كوره می شوند و جایشان در آجر خالی می ماند و آجر پوك می شود. برای ساختن آجر پوك و سنگ، به گل خاك اره می زنند، خاك اره در كوره می سوزد و جایش خالی می ماند و آجر پوك و سبك می گردد. آجر پوك به وزن تا 1/4t/m3 ساخته می شود و برای گرما بندی و صدا بندی به مصرف می رسد.

دانسته شده كه، در آغاز تمدن مردم در گروههای كوچك در غارها می زیستند با زیاد شدن شمار مردم گروهها،چون برای زیستن شان در غارها جا نبود، زیر زمین، غار كندند و در آنجا می زیستند. در جاهای نمناك و بارشی كه زمین نم می كشد و غارهای كنده شده فرو می ریختند. روی تپه ها و بلندیها برای خود زیستگاه می ساختند.

كندوگل : آریاییها كه از جای سرد به ایران زمین آمده بودند، به روش سنتی خود زمین را می كندند و زیر زمین زندگی می كردند و به زیستگاه خود گند می گفتند مانند سمركند (سمرقند)تاشكند، خودكند (خوقند)، قصر كند (قصر قند ) و جز اینها.

با گذشتن زمان،‌در پاره ای از گویشهای ایرانی «دال » كند افتاده و «كن» مانده مانند كن نزدیك تهران و در ایرانشهر، بروسكن در خراسان و كنان در اردبیل در گویشهای دیگر، «نون» كنده افتاده و «كد» مانده مانند كدخدا، كدبانو (مس = بزرگ + كد) كه مسجد شده. كده، كوچك شده كد است كه پسوند واژه های زیادی است مانند آتشكده، دانشكده، میكده، مزداكده، و جزاینها.

به كده،‌كته هم گفته می شود مانند كته زغال، كته هیزم كه جای زیر و پایین است. كوچك شده «كن » كنه است كه جمع آن كنات یا قنات است، به كنه خنه هم می گویند كه در خراسان به خانه گفته می شود كندك، خندق شده و كندو به جای انبار كردن دانه ها گفته می شود. كندوان نام چند جا در ایران است. به لانه زنبور عسل هم كندو گویند.

در زمین های نمناك و آبدار كه كندن زمین و زیستن در زیرزمین دشوار است، همچنین برای ایمن بودن از یورش دشمنان، روی تپه ها (كله تپه ها)جای زندگی می ساختند كه جاهای زیادی با پیشوند و پسوند «گل» به جا مانده است مانند شش كلان در تبریز، هفت گل در خوزستان، سیاه كل در گیلان،كلان در تهران، بروجرد، آهر،قزوین، نهاوند، سروان، وجاهای دیگر، كلادر در مازندران مانند كیا كلا، رستم كلا،‌امیر كلاو جاهای دیگر.

كلات (كل + ات) مانند كلات نادری دره گز،كلات در بجنورد، مهاباد، چابهار و جاهای دیگر، كلاك به كل كوچك گفته می شود مانند كلاك نزدیك تهران كلاك در ساری، رشت، ایرانشهر و جاهای دیگر. به كل كوچك كلك هم گفته می شود مانند كلك سفید در تهران، كلك شهداد در چابهار، كلك سری در ایرانشهر و جاهای دیگر.

كل،به آدم بزرگ و سر و سرور هم گفته می شود مانند كل اسفندیار (كلو اسفندیار ) كل احمد، كل محمد و جز اینها، كل، كوتاه شده «كربلائی » نیست زیرا، كلانتر به بزرگتر می گویند، نه به «كربلایی تر »

در زمان صفویان، بهشهر مازندران (اشرف پیش و «خركوران » پیشتر) كاخی در میان باغ به سبك فرنگ ساخته شد كه آن را «كلا فرنگی » نامند.

سعدی در گلستان نوشته است « كلا كوشه دهقان به آفتاب رسید » كه در آن كلا = ساختمان، كوشه = كوشك = كاخ (كیوسك در زبانهای فرنگی همریشه با كوشك فارسی ست)، دهقان = دهگان = مالك ده یا فئودال است. پس كلا كوشه دهقان یعنی ساختمان كوشك مانند مالك ده. قلعه عربی شده «كله » و قله عربی شده «كله » است.

روشن شده كه آریایی هایی كه از خاور دریای مازندران به ایران آمدند در آغاز، زیر زمین و كله تپه ها می زیستند.

پس از آن زمان، در دشتها كه سنگ یافت نمی شد، خانه ها را با گل ورزیده یا شفته خاكی می ساختند. خاك را دسته كرده میان آن را آخوره (آبخوره) می كردند، و در آب می ریختند تا به خورد خاك برود و خاك خیس بخورد و گل شود : گل را ورز می دادند تا همه دانه های آن آب اندود شده گل چسبیده شود و با آن دیوار چینه ای می ساختند. واژه «وردن » باید از آن زمان به جا مانده باشد. روستاهایی كه با خانه های چینه ای ساخته می شدند با پیشوند «ورد» نامگذاری می شدند،مانند ورده (ورد +ده) نزدیك تهران ساوه و مهاباد. وردان در خوی،وردآورد در تهران و تویسركان و وردان در بوشه. ورین در اهر، آماده ورد (عماد ورد) در ری. واژه «واردان » كه در زبان ارمنی وارطان گفته می شود همان است. در زبان سوئدی روزگار را «وارداداك » گویند.

دیواره های چینه ای شاغولی نبودند، هر چه بلندتر ساخته می شدند، كفلتی شان كمتر می شد. برای آنكه دیوار شاغولی و با كلفتی كمتر ساخته شود، دیوارها را با خشت (گل شكل گرفته) ساختند. روستاهایی كه با خشت ساخته می شدند. با پسوند« كرد یا گرد» (از ریشه كردن)، نامگذاری می گردیدند، مانند دارابگرد، خسروكرد و روگرد یا بروجرد (ور +رو+گرد یا بر +رو +گرد) و جاهای دیگر. گرد در زباد روسی و گراد زبانهای اروپایی، مانند «نیژنی نوگرد» در روسیه، « بلگراد » در یوگسلاوی لنین گراد در روسیه و جاهای دیگر، با گرد همریشه اند. روستانشینان برای آرامش در برابر یورش دشمنان برج می ساختند و هنگام خطر به درون برج پناه می بردند.چسبیده به دیوار برج، باور می ساختند تا بتوانند از درون بارو پای دیوارهای برج را ببینند.

به برج پیش ها «برگ»می گفتند كه همام «بورگ» زبانهای اروپایی است مانند هامبورگ، ادین بورگ، ماكدبوگ و جاهای دیگر.

روش جلوگیری :

روی دیوار را پیش از پاشیدن محلول جوهر نمك كم مایه خیس كنند و پس از پاشیدن آن زود آن را بشویند تا كلرور كلسیم روی دیوار نماند. آب پاشیدن روی دیوار به آن آسیب نمی رساند. زیرا پس از چند روز خشك خواهد شد. دیر خشك شدن دیوراهای تازه ساخته شده از دیر گرفتن ملات ماسه آهك است كه باید Co2 هوا با آن تركیب گردد و آب زیادی آن بپرد. تبدیل شدن آهك شكفته به سنگ آهك در بیرابر هوای نمناك تا چهار هفته و بیشتر به درازا می كشد.

سفیدك نیترالتی، اگر از آجر خاك شوره دار ساخته شده باشد یا ماسه ملات شوره داشته باشد چون شوره نم كش است، در هوای نمناك آب می كد و دیوار نم بر می دارد. پس از خشك شدن دیوار شوره روی آن رو می زند و به شكل سفیدك نیتراتی روی دیوار می ماند.

هر گاه آجر پیش از مصرف شدن به جسم های نیترات دار مانند پیشاب یا پهن یا رستنی های پوسیده آلوده شده باشد در هوای نمناك نیترات آنها آب می مكد و روی دیوار لكه های نم پیدا می شود كه پس از خشك شدن، به شكل لكه های سفیدك نیتراتی به جا می ماند.

چنانچه جسم های نیترات دار مانند گاز آبریزگاه یا رستنی های پوسیده یا كود ساختگی یا آب زیر زمین نیترات دار در ساختمان اثر كنند و اثرشان همیشگی باشد، نیترات آنها با آهك نیترات كلسیم می سازد، زیاد شدن نیترات كلسیم ملات را لق می كند. در هوای نمناك، نیترات نم می كشد و رویه دیوار نم بر می دارد، پس از خشك شدن دیوار نیترات كلسیم بلوری شده روی دیوار به شكل سفیدك می ماند. با كم ی زیاد شدن نمناكی هوا این كار به اندازه ای دنباله می یابد تا آنكه آجر و ملات اندود رومالی خراب شوند. بخار های نیترات دار كارخانه های شیمیایی مانند بخار سركه، نیز روی دیوار اثر كرده سفیدك نیتراتی به جا می گذارند.

روش جلوگیری : آجر و ماسه نیترات دار مصرف نشود. از نشت كردن آب زیر زمینی نیترات دار، با آب بندی كردن كف و پش دیوراهای پی جلوگیری شود. لوله ناكش آبریزگاه خوب هوا بندی شود، تا گاز نیترات دار به دیوار اثر نكند. دیوار با جسم های نیترات دار مانند كود ساختگی،. پهن، رستنی های در حال پوسیدن، خاك نباتی و پیشاب آلوده نشود.

پاك كردن سفیدك دیوار :

با دقت زیاد جوری كه دیوار خراشیده نشود از سفیدك نمونه بردارند و جنس آن را شناسایی كنند. برای پاك كردن سفیدك نخست از نشت كردن آب بویژه آب باران روی دیوار جلوگیری كرده سپس جوری كه زیر نوشته شده سفیدك روی دیوار را پاك كنید. سفیدك با جاروب علفی یا سیمی نرم روفته شود. اگر سفیدك كربناتی باشد پس از پاك كردن آن هر گاه نیاز باشد روی دیوار با جوهر نمكی كم مایه این جور شسته شود : روی دیوار را خوب خیس كنند، روی دیوار آجری جوهر نمك آبكی كم مایه یك در صد و روی اندود رومالی سیمانی دو در صد بپاشند. پس از آن روی دیواری كه اسید پاشیده شده است، آب پاشی كنند و آن را خوب بشویند.

مصرف كردن كلرورباریم Bacl2 برای جلوگیری از سفیدك گچی، پایمد خوب نداشته است، زیرا پس از مصرف كردن كلرو باریم، سولفات كلسیم، سولفات باریم (كه در آب حل نمی شود ) و كلرور كلسیم (كه سفیدك درس می كند) می شود :

Caso4 + Bacl2 Baso2 + Cacl2

اگر دیوار خورده شده باشد باید تكه خورده شده را بكنند و آن را از نو بسازند. هر گاه اندود رومالی یا بندكشی خورده شده باشد باید آن را بكنند و لای درز آجرها و سنگها را خالی كرده دیوار را خوب با آب بشویند. پس از خشك شدن دیوار درزهای آن را بندكشی كرده روی آن یك تا سه دست قیر محلول بپاشند. پس از آنكه اندود قیری گرفت (حلال آن پرید) روی دیوار قیر اندود شده را با یك لایه ملات سیمان و ماسه رومالی كنند.

اندود با قیر گرم در سرما پیامد خوب ندارد زیرا گرمای خود را به دیوار پس می دهد و روی دیوار می ماسد. بهتر است قیر محلول زودگیر Rc مصرف شود، یا قیر خالص را در روغنهای معدنی آبكی مانند بنزین و نفت حل كنند تا خوب آبكی شود، سپس به مصرف اندود كردن برسانند، تا همه سوراخها و درزهای دیوار با قیر آلابكی پر گردد. پس از انكه حلال قیر محلول پیرد، دست دوم و پس از پریدن حلال آن دست سوم را اندود كنند. قیر محلول ساخته شده از قیر خالص با درجه نفوذ تا 100 و نقت سفید، به نسبت وزنی یك قیر + سه تا نفت پیامد خوب داشته است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی سنگ های ساختگی در كارخانه آجرسازی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی سنگ های ساختگی در كارخانه آجرسازی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گزارش کاراموزی سنگ های ساختگی در كارخانه آجرسازی;کاراموزی سنگ های ساختگی در كارخانه آجرسازی;کارورزی سنگ های ساختگی در كارخانه آجرسازی;دانلود گزارش کارآموزی سنگ های ساختگی در كارخانه آجرسازی;سنگ های ساختگی در كارخانه آجرسازی;سنگ های ساختگی ;كارخانه ;آجرسازی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *