گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه 85 صفحه + doc

صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانك جدید شرق برخاستند كه اولین بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانك در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در محل بانك تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت كرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری 52% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یكسال 6% منفع

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل: 137 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچة بانكداری در ایران …………….. 2

تاریخچة بانك رفاه كارگران …………….. 3

معرفی بانك رفاه كارگران ………………. 3

بانك استقراضی ایران ………………….. 5

چارت سازمانی ………………………… 6

موقعیت و آدرس بانك …………………… 6

تسهیلات ارضی و صادراتی بانك رفاه ……….. 7

تسهیلات قبل از صدور كالا………………… 7

مبلغ تسهیلات …………………………. 8

مدت بازپرداخت تسهیلات …………………. 8

نرخ تسهیلات ………………………….. 9

وثایق ………………………………. 9

نحوة اعطای تسهیلات……………………. 10

اعمال نظارت بانك ……………………. 10

ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده….. 10

بازپرداخت ………………………….. 11

تسهیلات بعد از صدور كالا……………….. 12

مبلغ تسهیلات ………………………… 12

مدت بازپرداخت تسهیلات ………………… 13

نرخ تسهیلاتی پرداختی …………………. 13

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات …….. 13

نحوة اعطای تسهیلات……………………. 14

اعمال نظارت بانك…………………….. 14

بازپرداخت ………………………….. 14

تسهیلات ارزی…………………………. 15

نوع تسهیلات………………………….. 15

سقف فردی تسهیلات……………………… 15

كارمزد تعهد…………………………. 16

نرخ سود تسهیلات ……………………… 16

دورة بازپرداخت ……………………… 16

عقد قرارداد وثایق……………………. 16

عنوان صفحه

انواع خدمات ریالی و ارزی بانك رفاه…….. 17

انواع سپرده های بانكی………………… 20

حساب قرض الحسنه پس انداز……………… 20

قرض الحسنه پس انداز عادی……………… 21

قرض الحسنه پس انداز ویژه …………….. 21

حساب قرض الحسنه جاری ………………… 21

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم 22

حساب جاری دومنظوره ………………….. 22

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار……….. 23

حساب سپردة سرمایه گذاری كوتاه مدت عادی … 23

حساب سپردة كوتاه مدت ویژه ……………. 23

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت……….. 24

سپردة سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم ….. 24

شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت 24

انواع تسهیلات بانك رفاه ………………. 25

سایر خدمت بانك رفاه …………………. 28

انواع واحدهای مربوط به حسابداری ………. 36

حسابرسی ……………………………. 36

انواع حسابرسان………………………. 37

وظایف سازمان حسابرسی ………………… 38

حسابداری دولتی………………………. 39

خصوصیات حسابداری دولتی ………………. 39

اصول كلی حسابداری دولتی ……………… 40

حسابداری بودجه ……………………… 42

تهیه و تنظیم بودجه در بانك …………… 43

مسئول بودجه در بانك …………………. 44

حسابداری مالی ………………………. 44

حسابداری مدیریت …………………….. 46

انواع حسابهای مورد استفاده …………… 50

هزینه ها …………………………… 51

حسابهای انتظامی …………………….. 53

تنخواه گردان ……………………….. 54

سپرده ……………………………… 55

عنوان صفحه

حساب بستانكاران …………………….. 56

حواله (عهدة شعبه ها)…………………. 57

سرمایه …………………………….. 58

دارائی جاری ………………………… 58

دارائی ثابت ………………………… 58

نقطة سر به سر ………………………. 58

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج 58

برنامه های جاری و در دست اقدام ……….. 61

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ……. 62

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری …… 72

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان ……… 74

ثبت عملیات مربوط به سپرده ……………. 76

بستن حساب سپرده …………………….. 78

كاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی ……… 78

بستن حسابها در پایان سال …………….. 80

حسابهای سنواتی ……………………… 81

فرم های مورد استفاده در حسابداری ……… 82

پیشنهادات و انتقادات ………………… 85

فرمها

پیوستها

فصل اول

آشنایی با مكان كارآموزی

تاریخچة بانكداری در ایران:

بانك شاهی ایران:

صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانك جدید شرق برخاستند كه اولین بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانك در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در محل بانك تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت كرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری 5/2% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یكسال 6% منفعت می‌داد. بانك با این اقدام خود 12% از نرخ بهره را كاهش داد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول كاغذی به صورت حواله خزانه برای مبلغ 5قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1269 در مقابل دریافت 20000 لیرة‌ انگلیسی كلیه شعب و اثاثة بانك را به بانك شاهی واگذار نمود. ولی قبل از آنكه نتیجة قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریف زورمند جای بانك شرق را گرفت و این حریف بانك شاهی ایران بود كه مبتكر آن پاول‌جولیوس دوریتر در مقابل پرداخت 40000 لیرة‌ امتیاز عظیمی برای مدت 70 سال برای كشیدن راه‌آهن، حق انحصاری كلیه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌های قیمتی)، تأسیس بانك و غیره را بدست آورد. 25 ژوئیه 1872 برابر 10 مرداد 1215 شمسی این امتیاز بعدها لغو شد و امتیاز دیگری كه اساس آن تأسیس بانك شاهی ایران بود به مدت 60 سال تأسیس گردید. یكی از عملیات عمده این بانك حق انحصاری نشر اسكناس بود. این بانك بر طبق قرارداد تا بهمن سال 1327 شمسی فعالیت می‌كرد.

تاریخچة بانك رفاه كارگران:

بانك رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسید و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزی، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانیات، شعبه تبریز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌های دیگر نیز گسترش پیدا كردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه می‌گذرد. طرف حسابهای بانك رفاه در درجة اول سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد كه این سازمان سرمایة‌ اولیة را در این بانك گذاشتند و قرار بستند كه حقوق، وامهای بازنشستگان و كاركنان كه بیمة تأمین اجتماعی می‌باشند از طرف این بانك پرداخت شود و سپس شركتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشكی از سپرده‌گذاران اصلی و بعد نیز مشتریان عادی.

معرفی بانك رفاه كارگران:

بانك رفاه یكی از شش بانك تجاری كشور است كه از 40 سال قبل به ارائة خدمات بانكی اشتغال ورزیده و اینك با استفاده از فن‌آوریهای نوین به ارائة خدمات وسیع در همة زمینه‌های بانكی به عموم هم‌میهنان مبادرت می‌نماید. بانك رفاه با برخورداری از اعتماد و سپرده‌های مردم و توانایی‌های بالای خود، در اجرای سیاست كلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بخصوص در بخش صادرات كالاهای غیرنفتی و تولیدات صنعتی و كشاورزی خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهد. بانك رفاه با تدوین یك برنامة 5 سالة عملیاتی در چارچوب برنامة سوم اقتصادی دولت علاوه بر رشد و توسعه سازمانی افزایش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهی پیش‌بینی كرده است. این بانك دارای یك شركت كارگزاری در بورس تهران بوده و یكی از بانكهای مهمی است كه عضو هیأت مدیره بورس می‌باشد لذا با داشتن توانایی‌ها و امكانات لازم از طریق شركت كارگزاری و هم از طریق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام می‌نماید. بانك رفاه بدلیل ایفای به موقع تعهدات ارزی از نظر بانك‌های معتبر بین‌المللی یكی از خوشنام‌ترین بانكهای تجاری محسوب می‌گردد كه با بیش از 70 كارگزار منتخب از بانكهای تراز اول دنیا نیازهای مشتریان خود را در عملیات بانكی بین‌المللی را مرتفع می‌سازد.

بانك رفاه می‌كوشد با استفاده از تجربیات پایوران ارشد خود و دستاوردهای علمی جهانی و بهرمندی از خدمات جوانان تحصیل كرده و نواندیش و آموزشهای مدوام هماهنگ با گسترش شبكه شعب، به نحو مطلوبی در خدمت مشتریان بانك و آحاد سرافراز ایران قرار گیرد.

بانك رفاه به جهت عملكرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتریان موفق شد در سال 1378 لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری دریافت كند و این لوح گرانقدر را در كارنامة موفقیتهای خود ثبت و ضبط نماید. این بانك در پروژه‌های عمرانی كشور منجمله راه‌سازی، آب و فاضلاب و راه‌اندازی صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌ای ایفا كرده و در جهت شكوفایی اقتصادی كشور تسهیلات صادراتی، تولیدی و كشاورزی به واحدهای فعال در این بخشها اعطا نموده است.

بانك رفاه در بخش نشر كتاب و صنعت چاپ نیز فعالیتهای چشم‌گیری داشته است بطوری كه با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسیع بانكی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب در سال 1378 موفق به كسب جایزه لوح بلورین نمایشگاه گردیده است. بانك رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه 1379 موفق به اخذ گواهینامه ایزو گردید.

بانك استقراضی ایران:

پس واگذاری امتیاز تأسیس بانك شاهنشاهی ایران به رویتر یكی از اتباع دولت روسیه به نام ژاك برلیا پیشنهاد تأسیس بانك استقراضی ایران را داد. در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید كه انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری طرح عمومی داده شود و از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنكه 10% عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانك استقراضی ایران گردید.

بانك مزبور برخلاف بانك شاهی قسمتهای شمالی ایران حوزه فعالیت خود قرار داده بود و كمتر به امور بانكی در جنوب می‌پرداخت در تاریخ 22 مرداد سال 1301 شمسی این بانك به دولت ایران واگذار شد.

چارت سازمانی:

هر شعبه با توجه به معیارهای مشخصی طبقه‌بندی می‌شود اما چیزی كه در همة شعبات مشترك است نمودار سازمانی مشخصی است كه با رئیس شعبه، معاونت شعبه و حداقل یك تحویل‌دار آغاز می‌گردد. رئیس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت بركار سایر كاركنان را به عهده دارد در عین حال كه در انجام امور شعبه فعالیت می‌كند. معاونت شعبه كه شخص دوم شعبه محسوب می‌شود عموماً مسئول تسهیلات و حسابدار شعبه نیز می‌باشد. تحویل‌دار شعبه كه امور مربوط به دریافتها پرداخت نقدی انجام می‌دهد و مستقیماً با تراول و وجه نقد در ارتباط می‌باشد.

موقعیت و آدرس بانك:

بانك رفاه شعبه سه راه اندیشه واقع در جاده ملارد سه راه اندیشه می‌باشد كه دارای یك رئیس شعبه یك معاون و دو صندوق‌دار و یك تحویل‌دار می‌باشد و سرپرستی بانك

رفاه واقع در ابتدای سه‌باندی رجائی‌شهر كرج می‌باشد.

تسهیلات ارزی و صادراتی بانك رفاه:

بانك رفاه به عنوانی یكی از شش بانك تجاری كشور با استفاده از فن‌آوریهای نوین در راستای سیاست توسعة صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب دو بخش صادراتی و ارزی تسهیلات مالی به صادركنندگان پرداخت می‌نماید. تسهیلات مذكور به شرح زیر به صادركنندگانی كه به صدور كالا و خدمات مبادرت می‌ورزند اعطا می‌گردد:

1- بخش صادرات

1-1- تسهیلات قبل از صدور كالا

1-2-تسهیلات بعد از صدور كالا

1-3- اعطای اعتبار به كشورهای خریدار یا خریداران كالاهای صادراتی، خدمات فنی و مهندسی از كشور در چارچوب مصوبات یا موافقت‌نامه‌های تجاری

1-1- تسهیلات قبل از صدور كالا:

تسهیلات قبل از صدور كالا به آن دسته از صادركنندگانی كه جهت خرید، جمع‌آوری، بسته‌بندی و یا تهیة مواد اولیه و سایر هزینه‌های قبل از صدور كالا نیاز به تأمین مالی داشته باشد اعطا می‌گردد.

مبلغ تسهیلات:

مبلغ تسهیلات پرداختی متناسب خواهد بود با:

مبلغ اعتبار اسنادی صادراتی ارائه شده به بانك(حداكثر تا 90%‌ مبلغ اعتبار اسنادی) مبلغ قرارداد منعقده با خریدار كالا در خارج از كشور( حداكثر تا 60% مبلغ قرارداد) مبلغ مشاركت بانك در طرح‌های تولیدی صادراتی پس از انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی و فنی و برآورد دقیق نیازهای مالی طرح توسط بانك(حداكثر تا 90% مبلغ سرمایه‌گذاری)

مدت بازپرداخت تسهیلات:

تسهیلاتی كه به منظور رفع نیازهای مالی صادركنندگان برای صدور كالا به آنان پرداخت می‌گردد، با توجه به ماهیت كار صادرات كه نیاز چندانی به مدت زمان طولانی ندارد كوتاه مدت است و زمان پرداخت هر تسهیلات با توجه به نوع كالاهای صادراتی حداكثر تا یكسال خواهد بود.

مدت بازپرداخت تسهیلات قبل از صدور به تفكیك كالاهای صادراتی به قرار زیر است:

محصولات كشاورزی 9 ماه

فروش دستباف و صنایع دستی 9 ماه

كالاهای صنعتی مصرفی 9 ماه

كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای 12 ماه

خدمات فنی و مهندسی 18 ماه

(در موارد استثنایی طبق مهلتهای مقرر در قرارداد به تشخیص بانك عمل می‌شود.)

به متقاضیانی كه برای اجرای پروژه‌های تولیدی صادراتی خرید ماشین‌آلات و یا توسعة واحدهای تولیدی خود نیاز به استفاده از تسهیلات بانك داشته باشند، با اعمال شرایط و ضوابطی متناسب با مورد، تسهیلات میان‌مدت( از 1تا3 سال) پرداخت می‌گردد.

نرخ تسهیلات:

طبق مصوبة شورای پول و اعتبار، نرخ سود پیش‌بینی شده برای بخش صادرات 17% در سال تعیین شده است.

وثایق:

برای حفظ منافع بانك و حسن‌اجرای قرارداد، یك یا تركیبی از وثایق زیربنا به تشخیص بانك اخذ خواهد شد:

1- غیرمنقول ارزنده شهری و سهل‌البیع

2- پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران

3- سفته معتبر

4- سپردة مدت‌دار (ارزی و ریالی)

5- محل اجرای طرح با بناهای احداث شده و ماشین‌آلات

6- اوراق بهادار و مشاركت، ضمانت‌نامه‌های بانكی تعهد شركتهای بیمه

7- سایر وثایق از قبیل اوراق مشاركت، سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس

نحوه اعطای تسهیلات:

تسهیلات بانك در قالب یكی از عقود اسلامی به متقاضی اعطا خواهد شد.

اعمال نظارت بانك:

از زمان پرداخت تسهیلات حسب مفاد قرارداد منعقده، بانك مجاز خواهد بود بنا به تشخیص و مصلحت خود و نحوة استفاده از تسهیلات پرداختی نظارتهای لازم را به عمل آورد.

ارائه مدارك مربوطه به صادرات انجام شده:

استفاده‌كننده از تسهیلات مكلف است كه در مدت زمان معینی پس از دریافت تسهیلات كه از طرف بانك تعیین خواهد گردید نسبت به ارائة‌ مدارك قطعی صدور كالا( اظهارنامه‌های كالای خروجی، بارنامه و صدور خدمات در مقابل گواهی پیشرفت یا انجام كار طبق شرایط قرارداد) كه بابت آن تسهیلات دریافت نموده است اقدام نماید. زمان مذكور حداكثر تا سررسید قرارداد منعقده در نظر گرفته می‌شود و در موارد استثنایی كه گردش كار به زمان بیشتری نیاز داشته باشد بانك می‌تواند با انجام بررسی‌های لازم مهلت مزبور را متناسب با ماهیت كالا افزایش دهد. چنانچه متقاضی در قبال اعتبار اسنادی صادراتی از تسهیلات بانك استفاده نماید این مدت متناسب با سررسید L/C خواهد بود. در صورتیكه مدارك فوق‌الذكر در زمان مقرر به بانك ارائه نشود، براساس بخش‌نامه‌ها بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات پرداختی با نرخ سود بخش بازرگانی داخلی تسویه خواهد شد.

چنانچه متقاضی در قبال اعتبار اسنادی صادراتی تقاضای استفاده از تسهیلات ریالی بانك را داشته باشد، لازم است كه در متن اعتبارنامه بانك رفاه به عنوان ابلاغ‌كننده و معامله‌كنند اسناد درج گردد.

برای استفاده از تسهیلات لازم است متقاضی درخواست خود را همراه شرح فعالیتهای صادراتی گذشته، برنامه صادراتی آینده، توجیه اقتصادی آن، مبلغ تسهیلات مورد نیاز و جدول زمان‌بندی استفاده از تسهیلات را به یكی از شعب ارزی بانك ارائه نماید.

چنانچه متقاضی بخواهد با ارائه طرحی تقاضای استفاده از تسهیلات را به بانك تسلیم نماید، لازم است كه بدواً یك نسخه از طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی را به بانك ارائه نماید.

بازپرداخت:

مبلغ اصل و سود تسهیلاتی اعطایی باید حداكثر تا سررسید یا سررسیدهای تعیین

شده به بانك بازپرداخت شوند.

توضیحات:

بانك رفاه برای حفظ منافع صادركنندگان كالا، تأكید بر این دارد كه آنان حتی‌الامكان صادرات خود را در ازای مدارك و اسناد معتبر بین‌المللی از قبیل اعتبارات اسنادی(L/C)، بروات، اسناد وصولی و نظایر آنها انجام دهند تا در صورت بروز اختلاف احتمالی با خریداران به استناد آن مدارك بتوانند در محاكم بین‌المللی احقاق حق نمایند.

1-2- تسهیلات بعد از صدور كالا:

تسهیلات بعد از صدور به آن دسته از صادركنندگان كه كالای خود را صادر كرده و جهت تدوام صادرات خود نیاز به تأمین مالی داشته باشند اعطا می‌گردد.

مبلغ تسهیلات:

مبلغ تسهیلات پرداختی متناسب خواهد بود با:

1- صادرات براساس اعتبار اسنادی حداكثر معادل 90% هم ارز ریالی اسناد معامله شده.

2- صادرات بدون گشایش اعتبار اسنادی و در مقابل قرارداد صادراتی معتبر و قابل قبول بانك حداكثر معادل 60% هم ارز ریالی اسناد معامله شده.

مدت بازپرداخت تسهیلات:

مدت‌زمان تسهیلات بعد از صدور، متناسب با سررسید تعهد ارزی مربوطه می‌باشد.

نرخ تسهیلات پرداختی:

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود پیش‌بینی شده برای بخش صادرات در حال حاضر 18% در سال می‌باشد.

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات:

بانك برای اعطای تسهیلات مصوب به متقاضی بنا به تشخیص یك یا تركیبی از وثایق زیر را بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اخذ می‌نماید:

– اسناد وصولی و تعهد ارزی در صورتی كه صادرات در مقابل اعتبار اسنادی انجام شده باشد.

– تعهد ارزی و قرارداد صادراتی

– سفته معتبر

– وثایق ملكی

– پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران

– اوراق بهادار و مشاركت، ضمانت‌نامه‌های بانكی، تعهد شركتهای بیمه و …

نحوة اعطای تسهیلات:

تسهیلات بانك در قالب یكی از انواع عقود اسلامی پس از عقد قرارداد و به منظور تداوم فعالیت صادراتی مشتری به وی پرداخت خواهد گردید.

اعمال نظارت بانك:

بانك پس از انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات نظارتهای لازم جهت حصول اطمینان از حسن جریان كار را معمول خواهد داشت ضمن آنكه اظهارنامه‌های خروجی ارائه شده كه تسهیلات براساس آنها تصویب و پرداخت می‌گردد به عنوان اسناد و مدارك صادراتی مورد قبول بانك خواهد بود.

بازپرداخت:

مبلغ اصل و سود تسهیلات اعطایی باید حداكثر تا سررسید مقرر به بانك پرداخت شوند.

یادآوری‌ مهم:

اعطای تسهیلات بعد از صدور منحصراً‌ به آن گروه از متقاضیانی كه تعهدات ارزی آنها نزد بانك رفاه تودیع شده باشد امكانپذیر خواهد بود.

1-3- اعمال كلیه شرایط و مقررات در موارد 1و 2 فوق‌الذكر

3-تسهیلات ارزی:

بانك رفاه به منظور كمك به توسعه اقتصادی، گسترش صادرات و ایجاد اشتغال، تسهیلات ارزی در قالب یكی از عقود قانون بانكی بدون ربا، با شرایط زیر در اختیار صادركنندگان و تولیدكنندگان واجد شرایط قرار می‌دهد. (در صورت موجود بودن)

نوع تسهیلات:

الف- یكساله: برای خرید مواد اولیه و مصرفی

ب- دوساله: برای خرید ماشین‌آلات تولیدی و خدمات مربوط یا تكمیل طرحهای نیمه تمام

سقف فردی تسهیلات:

براساس تشخیص بانك به استناد ارزیابی از متقاضی و طرح مورد نظر و حداكثر تا سقف 5 میلیون دلار برای هر شخص حقوقی تعیین خواهد شد.

واجدین شرایط استفاده از تسهیلات:

الف- صادركنندگان كالاهای غیرنفتی و تولیدكنندگان

ب- مجریان طرحهای خودگردان با اولویت طرحهای نیمه‌تمام( بجز طرحهای نیمه‌تمامی كه از تسهیلات فاینانسی برای انجام همان قسمت طرح استفاده می‌كنند).

كارمزد تعهد:

تا 2% در سال براساس مانده استفاده نشده تسهیلات از روز تصویب تسهیلات تا روز استفاده از تسهیلات محاسبه خواهد شد.

نرخ سود تسهیلات:

نرخ سود تسهیلات ارزی منابع بانك براساس نرخ توافقی در زمان انعقاد قرارداد می‌باشد.

دوره استفاده از تسهیلات:

الف- تا 6 ماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی برای خرید مواد اولیه و مصرفی

ب- تا دوسال از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی برای ورود ماشین‌آلات و اجرای طرح‌ها

دوره بازپراخت :

الف- تا 1 سال پس از معامله اسناد برای خرید مواد اولیه و مواد مصرفی

ب- تا دوسال برای ورود ماشین‌آلات و اجرای طرح‌ها كه پس از این مدت با شرایط روز و تجدید ارزیابی وثایق تا دوسال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

عقد قرارداد وثایق:

قراردادهای اعطای تسهیلات به ارز منعقد و استفاده‌كنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز در سررسیدهای مربوطه خواهد بود. وثیقه متناسب با هم ارز مالی كل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه‌های ارزی مربوطه براساس نرخ گواهی سپرده ارزی در تاریخ تصویب تسهیلات توسط بانك اعطاء‌كننده تسهیلات به نرخ روز ارز اخذ خواهد شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
کارآموزی حسابداری بانک رفاه ;عقد قرارداد وثایق

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *