برچسب گذاری توسط: آثار حقوقی

بررسی اذن و آثار حقوقی آن 157 صفحه + doc

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى...