برچسب گذاری توسط: اهمیت بنای حمام عباس آباد

باغ عباس اباد بهشهر 9 صفحه + doc

باغ عباس آباد بهشهر به این دلیل كه یك مجموعه سلطنتی به جای مانده از دوران صفوی است و از این لحاظ با بدیل‌های خود در اصفهان، قزوین و كاشان قابل مقایسه است، بسیار...