برچسب گذاری توسط: تغییر دادن عنوان ستون های کاغذ متر ه ‏

کتاب اصول متره و برآورد 39 صفحه + zip

متره، ‏METERE‏ واژهای است فرانسوی که معنی آن متر کردن و با اندازه گرفتن میباشد و در زبان فارسی این لغت بیشتر در علم ‏مهندسی کاربرد دارد و از آن برای متر کردن و...