برچسب گذاری توسط: توزیع درآمد حاصل از فروش كالاها

اصول کلی در اقتصاد 22 صفحه + doc

بطور كلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات كشاورزی در بر می گیرد و در دارای اصل كلی می باشد از بخش‌های تعاون و...