برچسب گذاری توسط: توزیع دیوارها

کارآموزی عمران – اجرا و ساخت ساختمانهای یک طبقه بنایی و دو طبقه اسكلت بتن 57 صفحه + doc

ساختمان های مصالح بنایی ، یک سیستم سازه ای جعبه مانند را تشکیل می دهند،شامل اجزای سازه ای قائم یعنی دیوارها و اجزای سازه ای افقی یعنی سقف ها بارهای قائم از سقف ها...