برچسب گذاری توسط: جمع آوری مرغها

دانلود مقاله بازاریابی گوشت طیور 7 صفحه + doc

در مرغداریهایی كه در نزدیكی بازار فروش متمركزند،مقرون به صرفه ان است كه خود تولید كننده گوشت و تخم مرغ را مستقیماً در اختیار متقاضیان خصوصی منازل و یا مصرف كنندگان عمده (مانند رستورانها...