برچسب گذاری توسط: خصوصیات بوقلمون های تجاری

دانلود مقاله پرورش بوقلمون 42 صفحه + doc

منشع اصلی بوقلمون از آمریكای لاتین و مكزیك بوده و در حال حاضر نیز بوقلمونهای وحشی كه قادر به پرواز هستند در مناطق جنگلی وجود دارند اصلاح نژاد بوقلمون از چندین دهه گذشته در...