برچسب گذاری توسط: دانلودو خرید مقاله راه‌هایی برای بهبود وب‌ سایت‌ تجاری

راه‌هایی برای بهبود وب‌ سایت‌ تجاری 19 صفحه + doc

چكیده مقاله‌ حاضر چارچوبی برای تحلیل و دسته‌بندی ویژگی‌های طرح یك وب‌سایت در قالب ماتریسی از كاركردهای كسب‌‌وكارانه در برابر ارزش‌های مورد نظر مشتریان ارائه می‌كند این چارچوب زمینه‌ساز ایجاد طرحی برای یك وب‌سایت...