برچسب گذاری توسط: دانلود و خرید مقاله راهنمای استفاده از Web mail HBINET

راهنمای استفاده از Web mail HBINET 93 صفحه + doc

مقدمه Out look web Access to Microsoft Exchange Server برنامه ای متشكل از پست الكترونیكی، تقویم های شخصی، زمانبندی قرار ملاقاتها، برقراری ارتبـاط با دیگـران در هـركجـا و هر زمـان، انجـام وظایف، ثبت و...