برچسب گذاری توسط: سرب

بررسی شیمیایی و میكروبی آب آب‌انبارهای روستایی در استان گلستان 17 صفحه + doc

جمع‌آوری و ذخیره آب باران برای مصارف مختلف، از جمله مصرف شرب، از دیرباز در ایران و سایر كشورهای جهان معمول بوده است شهرستان مینودشت دارای جمعیتی بالغ بر 260000 نفر است كه حدو...