برچسب گذاری توسط: قیمت جدید‎ ‎

کتاب اصول متره و برآورد 39 صفحه + zip

متره، ‏METERE‏ واژهای است فرانسوی که معنی آن متر کردن و با اندازه گرفتن میباشد و در زبان فارسی این لغت بیشتر در علم ‏مهندسی کاربرد دارد و از آن برای متر کردن و...